Zamknij

Tak wygląda w tej chwili Twoje ogłoszenie

Tak może wyglądać Twoje ogłoszenie promowane

Przedstawiciel Regionalny

Zostań przedstawicielem Grupy Kapitałowej VOTUM.

Od 2005 roku pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać należne odszkodowanie.
Biuro Regionalne aktualnie poszukuje kandydatów z regionu Włocławka, Torunia i Płocka.

Zaangażowanie, profesjonalizm i pasja całego zespołu sprawiła, że w wyniku naszej pracy do poszkodowanych trafiło ponad 2,5 miliarda złotych.

Nieprzerwanie służymy pomocą na każdym etapie postępowania odszkodowawczego, a efektywność naszych działań potwierdza ponad 255 000 klientów.

Zapoznaj się z nasza stroną: https://votum-sa.pl/

? Na jakim etapie rozwoju kariery jesteś?
? Dlaczego mamy postawić właśnie na Ciebie?
? Czego oczekujesz od wymarzonej pracy?
? Do jakich celów dążysz?

Zaskocz nas, a my zaskoczymy Ciebie!

Masz charyzmę, ambicję, a dobra praca jest dla Ciebie środkiem do osiągnięcia sukcesu? Marzysz o ponadprzeciętnych dochodach? Cenisz jasne zasady i przejrzystą ścieżkę kariery?
Sprawdź, co Ci oferujemy:
? przejrzystą ścieżkę kariery i bardzo atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne
? drogę awansów w hierarchii managerskiej i tworzenia własnego zespołu
? wysokie bonusy finansowe na poszczególnych etapach kariery
? udział w licznych atrakcyjnych konkursach sprzedażowych
? pakiet szkoleń, które przygotują Cię do pracy na obejmowanym stanowisku
? pełne wsparcie merytoryczne i osobowe
? dedykowaną platformę informatyczną, do bieżącej obserwacji wyników pracy własnej i podległego zespołu po awansie
? zapewniamy narzędzia do szybkiego uzyskiwania informacji o osobach zainteresowanych naszą usługą

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego (dokumenty te powinny zawierać informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia w formie elektronicznej na adres: [email protected] w temacie prosimy o wpisanie: przedstawiciel regionalny

www.votum-sa.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:
1. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi integralną treść ogłoszenia o pracę


2. Jeżeli w treści dokumentów rekrutacyjnych znajduje się zdjęcie, prosimy o następującą zgodę:
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 8880 z późn. zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV.

W przypadku braku umieszczenia ww. zgód i oświadczeń, przesłane dokumenty zostaną usunięte.
Ponadto w przypadku podania w dokumentach rekrutacyjnych danych szczególnej kategorii (danych dotyczących pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie poprzez umieszczenie następującej zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych tj. VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-012 Wrocław), ul. Wyścigowa 56i, KRS 0000243252 , zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)?.
Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Votum S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, KRS 0000243252
2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.
3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy/współpracy przez wybranego kandydata.
Jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniej zgody, dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji.
4. Podane przez Państwa dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług np. usługi teleinformatyczne, a także podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne za pośrednictwem portali internetowych.
5. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do usunięcia danych osobowych (w zakresie, w jakim wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie); do sprzeciwu oraz do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
6. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Danych Osobowych administratora:
- listownie: Inspektor Ochrony Danych Votum S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław,
- przez elektroniczną skrzynkę: [email protected]
7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

email. votum@acsis.eu

Zobacz całe ogłoszenie »

Ogłoszenie promowanePrzedłuż promocję tego ogłoszenia2020-05-04 15:02:12#2242

Wypromuj to ogłoszenie

Aby wypromować to ogłoszenie wyślij SMS o treści AP.OGLPROMO6 na numer 76068.

Koszt wysłania SMS-a wynosi 7,38 PLN brutto. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który należy wpisać w poniższe pole.

Wpisz poniżej otrzymany kod SMSUsługa SMS dostępna jest w sieciach T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje CTM Mobiltek.

Właściciel serwisu: VMEDIA, ul. Długa 10D, 87-800 Włocławek

Regulamin ogłoszeń płatnych

Regulamin | Reklamacje

W przypadku wystąpienia problemu z promowaniem ogłoszenia prosimy o kontakt mailowy: biuro@siecportali.pl

Co zyskujesz promując ogłoszenie?

  • Ogłoszenie zostaje umieszczone w grupie ogłoszeń promowanych nad ogłoszeniami standardowymi na okres 7 dni
  • Ogłoszenie jest wyróżnione graficznie, aby przykuć uwagę odbiorcy
  • Natychmiastowa emisja na portalu
Wypromuj ogłoszenie