Zamknij

Słowo / obraz / plantacje

Słowo / obraz / plantacje
  • środa 26 stycznia, -
  • 1.12.2021
  • Galeria Sztuki Wozownia
  • -
„Słowo / obraz / plantacje” to projekt czwórki artystów, zafascynowanych światem przyrody i nowymi technologiami. Zaprezentują w Wozowni prace o bardzo różnorodnym charakterze – grafiki komputerowe, instalacje interaktywne, obiekty, dzieła wkraczające w obszar rzeczywistości wirtualnej – powstałe z połączenia botaniki, poezji i obrazu. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie wystawy na styku różnych dyscyplin, która konfrontować będzie refleksje artystyczne, praktyki kulturowe i dociekania naukowców. Interaktywny charakter prezentacji sprawia, że na jej kształt wpływać będą także odbiorcy. "Zaprezentowane prace mają się stać zarodkami idei, mogą przyczynić się do rozsiewania pomysłów, powinny być bezpośrednim źródłem intensywnych wrażeń" – pisze we wstępie do wystawy Roman Bromboszcz. 

styczeń 2022


26.01 środa
Abakanowicz i inni

Abakanowicz i inni

26 stycznia 2022 

Czytaj więcej