Zamknij

Kto musi płacić podatek od nieruchomości we Wrocławiu?

00:00, 29.07.2022 | materiał partnera

Podatek od nieruchomości jest dla wszystkich określony w ustawie. Zapis ten zawiera również informacje dotyczące osób, które muszą uiszczać tę daninę. W każdym regionie jednostką odpowiedzialną za ustalanie stawek na dany rok jest urząd gminy. Podmiotem, który podejmuje taką decyzję, może być wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Raz do roku Minister Finansów ogłasza wartość maksymalną, której żadna z gmin w kraju nie może przekroczyć, ustalając wysokość podatku.

Czego dotyczy podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości obowiązuje wszystkich właścicieli gruntów, budynków, garaży, budowli. Zapisy w ustawie obejmują pewne wyjątki, jednak określają też, kogo nie ominie obowiązek uiszczenia daniny. Podatek od nieruchomości we Wrocławiu obejmuje grunty rolne oraz lasy, budynki mieszkalne posiadające właścicieli oraz mieszkania, które posiadają księgę wieczystą.

Kogo obowiązuje podatek od nieruchomości we Wrocławiu?

Obowiązek podatkowy dotyczący nieruchomości obejmuje przede wszystkim ich właścicieli. Nie ominie on również posiadaczy samoistnych, czyli takich, którzy właścicielami nie są, ale korzystają z gruntów lub powierzchni budynku. Podatek dotyczy także użytkowników wieczystych gruntów oraz posiadaczy terenów należących do mienia publicznego.

Kto jest zwolniony z podatku od nieruchomości we Wrocławiu?

Ustawa dotycząca podatku od nieruchomości przewiduje również zwolnienia z obowiązku jego płacenia. Daniny nie muszą uiszczać właściciele budynków gospodarczych przeznaczonych do działalności leśnej i rybackiej oraz należących do gospodarstwa rolnego. Nieobjęte podatkiem są również nieużytki oraz grunty i budynki wpisane do rejestru zabytków. Znaczenie ma również metraż budynków gospodarczych, ponieważ te, które nie przekraczają 35 m2, również są zwolnione z podatku.

Kim jest podatnik według ustawy o daninie nieruchomościowej?

Podatnikiem zgodnie z treścią ustawy może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna będąca właścicielem nieruchomości. W przypadku występowania współwłasności, każdy z udziałowców musi opłacić swoją część. Liczona jest ona proporcjonalnie do udziałów danego właściciela.

Na czym polega obowiązek podatkowy posiadacza nieruchomości?

Każdy właściciel nieruchomości, bez względu na miejsce zamieszkania, ma obowiązek odprowadzania podatku od posiadanych nieruchomości. Aby tego dokonać, musi on obliczyć jego wartość, biorąc pod uwagę stawki określone przez przedstawicieli gminy na dany rok. W tym celu pomocna może się okazać deklaracja, która trafia do urzędu gminy w celu weryfikacji jej poprawności. Aby jednak dokonać obliczeń, musimy wykonać wymiary naszego budynku lub gruntu i pomnożyć je przez obowiązującą wartość stawki podatku.

Warto pamiętać, że podatek można podzielić na 4 raty, które trzeba zapłacić do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Wpłat dokonuje się elektronicznie na konto bankowe właściwego urzędu. Można również uiścić daninę w formie gotówkowej, wpłacając ją w kasie urzędu gminy.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%