Zamknij
Realizowanie zadań wynikających z zakresu obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami. Obsługa administracyjna spraw studenckich. Przygotowywanie i aktualizacja bazy kart egzaminacyjnych. Prowadzenie bazy „ruch studenta”, a w szczególności: udział w przygotowywaniu decyzji skreślenia, reaktywacji, urlopu dziekańskiego, powtarzania semestru / przedmiotu / seminarium dyplomowego, przeniesienia, przyjęcia po zakończeniu rekrutacji). Udział w archiwizowaniu dokumentacji związanej z planami studiów oraz protokołów. Dbanie o wizerunek dziekanatu na zewnątrz dot. pokoju dydaktyków oraz gablot. Obsługa programu Pro Akademia (w zakresie rekrutacji kandydatów: przyjmowanie wniosków on-line, telefoniczna i mailowa obsługa kandydatów. I inne zgodnie z załączoną ofertą.
StPr/22/1543
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

1. Uczestnictwo w przygotowaniu i realizacja projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałaniu bezrobociu, łagodzeniu skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. 2. Nawiązywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami ze środowiska lokalnego i z zagranicy realizującymi programy zbieżne z zadaniami OHP (w celu nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń). 3. Pisanie autorskich projektów z zakresu aktywizacji zawodowej młodzieży do 25 roku życia, w celu umożliwienia zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz nowych umiejętności. 4. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań.
StPr/22/1544
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

Montaż szkieł budowlanych takich jak balustrady szklane, daszkli szklane , kabiny prysznicowe
StPr/22/1547
data rozpoczęcia pracy od 04.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Transport towarów na terenie Polski i krajów UE. Załadunki, rozładunki. Obsługa windy samozaładowczej. Wypełnianie dokumentów przewozowych.
StPr/22/1545
data rozpoczęcia pracy od 28.06.2022
wynagrodzenie od od 30 PLN

Realizowanie zadań wynikających z zakresu obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami. Obsługa administracyjna spraw studenckich. Przygotowywanie i aktualizacja bazy kart egzaminacyjnych. Prowadzenie bazy „ruch studenta”, a w szczególności: udział w przygotowywaniu decyzji skreślenia, reaktywacji, urlopu dziekańskiego, powtarzania semestru / przedmiotu / seminarium dyplomowego, przeniesienia, przyjęcia po zakończeniu rekrutacji). Udział w archiwizowaniu dokumentacji związanej z planami studiów oraz protokołów. Dbanie o wizerunek dziekanatu na zewnątrz dot. pokoju dydaktyków oraz gablot. Obsługa programu Pro Akademia (w zakresie rekrutacji kandydatów: przyjmowanie wniosków on-line, telefoniczna i mailowa obsługa kandydatów. I inne zgodnie z załączoną ofertą.
StPr/22/0757
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

składanie, montaż mebli pod wymiar, zgodnie z rysunkiem technicznym
StPr/22/1533
data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 6 000 PLN

praca w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy
StPr/22/1541
data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

praca na terenie Torunia: zamiatanie, odkurzanie, mycie podłóg, ścieranie kurzy
StPr/22/1540
data rozpoczęcia pracy od 28.06.2022
wynagrodzenie od od 1 505 PLN

1. zapewnić osobom przyjmowanym i innym do Działu lzba Wytrzeźwień równe traktowanie każdemu i to bez względu na: narodowość, rasę, płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię, prżekonania polityczne, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne, 2. Wykonywać Zabiegi higieniczno - sanitarne Wobec osób przebywających w Dziale lzba Wytrzeźwień, 3. Wykonywać zabiegi medyczne zgodnie z zaleceniem lekarskim, 4. Zapewnić stałą opiekę i nadzór nad osobami przebywającymi w Dziale lzba Wytrzeźwień, wykonywać polecenia bezpośredniego przełożonego i Dyrektora jednostki wynikających z obowiązku służbowego.
StPr/22/1538
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 350 PLN

przewożenie, załadunek i rozładunek towaru, dostarczanie towaru na produkcję, prowadzenie dokumentacji magazynowej. zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przepływu towarów przez magazyn
StPr/22/1537
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 4 100 PLN