Zamknij

Rozdzielność majątkowa - na czym polega i kiedy ją zawrzeć?

11:03, 23.11.2018 | artykuł sponsorowany
Skomentuj

Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z ustanowieniem wspólnoty majątkowej. Oznacza to, że każda rzecz, która została nabyta po zawarciu małżeństwa, staje się własnością małżonków. Obie strony zyskują zatem do niej taki sam poziom praw. Istnieje jednak część praw majątkowych, które nie zaliczają się do wspólności majątkowej, będzie to m.in. darowizna oraz prawa autorskie. Wspólnotę majątkową znieść może wprowadzenie rozdzielności majątkowej oraz podpisanie intercyzy.

Rozdzielność majątkowa i jej konsekwencje prawne

Małżeńska umowa majątkowa sporządzana jest przez notariusza jako forma aktu notarialnego. Warunkiem jej podpisania jest zgoda obu stron. Zawrzeć można ją jeszcze przed ślubem, bądź w trakcie jego trwania, przy czym w dowolnym momencie możliwe jest wprowadzenie do niej zmian. Jeżeli małżonkowie nie zdecydują się na jej zawarcie, z chwilą ślubu automatycznie zawiązuje się wspólność majątkowa, co oznacza, że w momencie rozwodu zgromadzony majątek zostanie podzielony na pół, niezależnie od wysokości wkładu małżonków. Wprowadzenie małżeńskiej umowy majątkowej znosi wspólność majątkową, dlatego też każdy z małżonków zachowuje wyłączne prawa, zarówno do majątku nabytego przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa.

Umowa rozdzielności majątkowej może zostać zerwana w dowolnym momencie, o ile zgodę na to wyrażą obie strony. Ponadto przybiera różne formy. Za jej pomocą można całkowicie rozdzielić majątek lub ograniczyć wspólność majątkową jedynie do konkretnych składników, np. nieruchomości czy samochodu. Inny jej wariant wprowadza rozdzielność z wyrównaniem dorobków. Zawierana jest najczęściej w przypadku małżeństw, gdzie aktywny zawodowo jest tylko jeden z małżonków. Więcej na temat rozdzielności majątkowej można dowiedzieć się na stronie https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/agnieszka-kowalczyk/na-czym-polega-rozdzielnosc-majatkowa/id/177.

Rozdzielność majątkowa - kiedy ją zawrzeć?

Małżeńska umowa majątkowa może zostać zawarta z datą wsteczną, jednak w praktyce najczęściej wybierany jest wariant, w którym wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy jeden z małżonków nie zgadza się na jej podpisanie, istnieje możliwość wniesienia do sądu wniosku o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Taki wniosek musi zostać poparty konkretnymi powodami. Przesłanką do jego wniesienia jest m.in. niezdolność do racjonalnego podejmowania decyzji w kwestiach finansowych przez jedną ze stron, której przyczyną może być choroba umysłowa lub uzależnienie, np. od hazardu. Rozdzielność majątkowa, która została zawarta na mocy postanowienia sądu, obowiązuje z dniem wydania wyroku. Po wydaniu decyzji przez sąd małżonkowie mają prawo złożyć wniosek o podział dotychczasowego majątku wspólnego.

Majątek osobisty a wspólny

Wspólnota majątkowa dotyczy nie tylko praw majątkowych do nabytych nieruchomości czy przedmiotów w trakcie trwania małżeństwa. Wiąże się również z ponoszeniem odpowiedzialności za długi współmałżonka. Co zaś nie wchodzi w skład wspólności majątkowej? Do majątku wyłącznie osobistego zalicza się przedmioty majątkowe, które zostały nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej oraz przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę, zapis bądź dziedziczenie (chyba że spadkodawca wyraził inną wolę). Majątkiem osobistym są także prawa własności przemysłowej, prawa autorskie oraz wszelkie prawa twórcy, a także odszkodowania wypłacone za uszkodzenia ciała bądź uszczerbek na zdrowiu.

(artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone