Zamknij
REKLAMA

To gmina pełna szans i możliwości. Jedna z piękniejszych w powiecie toruńskim. Bywacie tu?

11:30, 07.02.2017 | Informacja prasowa
Skomentuj Gmina Obrowo z lotu ptaka Fot. Nadesłana
REKLAMA

Całkowita powierzchnia gminy zajmuje 162 km2 i swoim zasięgiem obejmuje 21 sołectw utworzonych z 22 miejscowości. Liczba mieszkańców gminy Obrowo w 2003r. kształtowała się na poziomie 8,8 tys. osób. Obecnie jest na poziomie 15,3 tys. mieszkańców.

Gmina Obrowo stawia na konsekwentne działania, dzięki którym mieszkańcy mogą korzystać i korzystają z coraz lepszych dróg, infrastruktury sportowej, a dzieci osiągają coraz lepsze wyniki w nauce, ucząc się w dobrze wyposażonych szkołach pod wykwalifikowanym okiem pedagogów. 

- Staramy się, żeby rozwój naszego samorządu był jak najbardziej harmonijny – podkreśla wójt Andrzej Wieczyński. - Inwestujemy we wszystkie sfery, które podlegają samorządowi gminnemu. Współpracujemy z samorządem wojewódzkim i powiatowym, żeby we współpracy realizować zadania o szerszej skali, np. budowa dróg rowerowych czy przekazanie przez gminę gruntu pod budowę nowego komisariatu policji w Dobrzejewicach, który będzie służył mieszkańcom trzech gmin, dbając o bezpieczeństwo ludzi i ich mienia.

Od września 2016 r., dzięki uzgodnieniom władz gminy Obrowo, Lubicza i miasta Torunia, toruński MZK rozpoczął obsługę mieszkańców naszego samorządu na dwóch liniach, podkreśla wójta Andrzej Wieczyński. Uruchomienie linii autobusowych nie tylko zaspokoiło potrzeby transportowe mieszkańców gminy, ale także w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy przejezdności pojazdów w godzinach szczytu na drodze krajowej nr 10.  W 2016 roku zrealizowano szereg inwestycji na terenie gminy Obrowo: 

KANALIZACJA I WODOCIĄGI

1. Wykonano prace budowlano montażowe, projektowe, geodezyjne oraz opłaty za przyłącze energetyczne kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo - Brzozówka - Szembekowo etap II, III i IV, Osiek nad Wisłą, Dzikowo, Silno oraz Obrowo. W 2016 roku zostało oddanych 18, 2 km sieci kanalizacyjnej. Nakłady poniesione przez gminę: 2.742.426,08 zł 

2. Wykonano dokumentację projektową budowy wodociągu, prace geodezyjne zakup materiałów inwestycyjnych oraz inwentaryzację sieci wodociągowej w miejscowościach Głogowo - Brzozówka, Silno oraz Obory. W 2016 roku zostało oddanych 4,2 km sieci wodociągowej. Nakłady poniesione przez gminę: 201.486,00 zł

3. Zakupiono sprężarkę na ujęcie wody w Osieku nad Wisłą. Nakłady poniesione przez gminę: 15.548,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego w  trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji budowlanej chodnika w miejscowości Brzozówka - Szembekowo - Łążynek. Budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w miejscowości Zębówiec. Nakład poniesione przez gminę: 136.000,00 zł

2. Przebudowano drogi gminne w miejscowościach: Obory w kierunku Kopanina, Głogowo ul. Jagodowa, Strumykowa, Żołędziowa, Obrowo ul. Leszczynowa i Piaskowa,  Brzozówka ul. Świerkowa, Zawały w kierunku Osiedla, Dobrzejewice w kierunku oczyszczalni,  Osiek nad Wisłą ul. Wiślana, Stajenczynki.  W 2016 roku zostało oddanych  7,536 km dróg. Nakłady poniesione przez gminę: 3.039.382,00 zł

3. Gmina Obrowo otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych przekazana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki temu odbudowano drogę gminną w miejscowości Dobrzejewice i w miejscowości  Zawały o długości 2,397 km. Dokumentacja techniczna, prace geodezyjne oraz prace drogowe. Nakłady poniesione przez gminę: 155.894,40 zł. Dotacja z budżetu państwa: 499.999,80 zł

4. Wykonano budowę chodnika  w miejscowości Osiek nad Wisłą, Brzozówka ul. Kalinowa, Leśna i Brzozowa, Silno. Nakłady poniesione przez gminę: 140.478,30 zł

OŚWIETLENIE ULICZNE

1. Budowa punktów świetlnych wraz z utrzymaniem i serwisowaniem. Nakłady poniesione przez gminę: 301.650,00 zł  W 2016 roku zostało zamontowanych 27 punktów świetlnych. 

KOLEKTORY SŁONECZNE, POMPY CIEPŁA ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

1. Dofinansowano budowę 15 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Obrowo. Nakłady poniesione przez gminę: 15.000,00 zł.  W roku 2017 również zabezpieczono kwotę 15 000 zł na dofinansowanie w/w inwestycji na terenie Gminy Obrowo

2. Na podstawie uchwały Rady Gminy Obrowo w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody, wytwarzających ciepło z energii odnawialnej  na terenie Gminy Obrowo w roku 2016 wypłacono 174.000 zł. Kwotą 3 000 zł dofinansowano zatem zakup i montaż kolektorów i pomp na 58 posesjach znajdujących się na terenie gminy Obrowo. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 270 000 zł, która rozdysponowana zostanie dla 90 osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości na terenie gminy, gdzie już została bądź będzie zamontowana pompa lub kolektor do podgrzewania wody.

DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNISZKODLIWIENIE AZBESTU

1. W roku 2016 dzięki pozytywnej weryfikacji wniosków złożonych  przez Gminę Obrowo do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej zwany WFOŚiGW), usunięto 81 842 Mg azbestu z terenu gminy. Bezpłatna utylizacja objęła 33 posesje a łączna kwota utylizacji sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wyniosła 28 235,49 zł. 

2. Kwotą 19 250 zł WFOŚiGW  dofinansował opracowany dla Gminy Obrowo Program Gospodarki Niskoemisyjnej, którego łączna wartość opracowania wyniosła 38 500 zł.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

1. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szembekowie wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz ogrodzenia. Nakłady poniesione przez gminę: 251.128,00 zł

2. Wymiana kotła olejowego c.o. wraz z osprzętem i armaturą kontrolno-pomiarową oraz wymiana instalacji zasilającej grzejniki w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzejewicach wraz z wymianą dwóch bram garażowych oraz pokrycia dachowego nad częścią garażową. Nakłady poniesione przez gminę: 45.304,00 zł 

3. Utwardzenie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie. Nakłady poniesione przez gminę: 19.500,00 zł

OŚWIATA

1. Wydatki poniesione na oświatę w tym także na budowę placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych, rozbudowę oraz funkcjonowanie szkół i przedszkoli na terenie gminy - 19.634.545,78 zł

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY 

1. Wydatki poniesione W 2016 na remont i wyposażenie dworku szlacheckiego siedziby UG w Obrowie: 191.222.63 zł

W 2017 r. dochody gminy zaplanowano na kwotę ponad 70.101.390,37zł z czego 11.916.669,00 zł to wydatki na zadania inwestycyjne. W roku bieżącym przeznacza się środki w wysokości 3 mln. zł na zadania związane z budową sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. 4,8 mln.  zł to środki przeznaczone na inwestycje związane z budową dróg oraz chodników. W roku 2017 rozpocznie sie również rozbudowa Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą. Na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej planuje się przeznaczyć 2,6 mln. zł, na oświatę 23,4mln.zł (w tym 8 mln.zł. środków samorządowych). Budżet na 2017 rok jest budżetem przyszłościowym, a realizowane inwestycje mają wpływ na poprawę warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

- Takie wyróżnienia cieszą, ale też mobilizują do dalszego działania na rzecz naszych małych ojczyzn - podkreśla wójt Andrzej Wieczyński.

Wydatki na inwestycje i bieżącą działalność gminy są z roku na rok większe, albowiem Obrowo jest obecnie jedną z najlepiej rozwijających się gmin w powiecie, a nawet w województwie, co dostrzegła kapituła Wielkiej Gali Sylwetek i Marek Polskiej Gospodarki, przyznając gminie Obrowo brązową statuetkę Orła Polskiego Samorządu w kategorii gmina wiejska powyżej 10.000 mieszkańców.

(Informacja prasowa)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (5)

HiacyntHiacynt

9 0

Jeśli ktoś lubi sporty ekstremalne to gmina niedługo zorganizuje przejazdy poduszkowcem lub amfibią, bo "drogi" wyglądem niczym nie odbiegają od bagien Everglades. Chciałoby się rzec "cudze chwalicie, swego nie znacie". 23:11, 07.02.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OspOsp

0 0

Szkoda że nie dbają o wszystkie OSP tak samo :/ 10:27, 08.02.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

merkusmerkus

0 0

Myślę, ze to kwestia Zarządów poszczególnych OSP i ich umiejętności menadżerskich. Jak komuś zależy do dopnie swego, ale najłatwiej wyrazić żal i nic innego nie robić... 08:52, 10.02.2017


NickNick

1 0

Cos w tym artykuje jest nie tak.. Nie ma żadnego chodnika na brzozowej oraz kalinowej, a na chodniku przy owocowej lezy jeszcze piasek od zimy także nie ma sie czym chwalić. A co do wspomnianych punktow świetlnych co z tego ze jest ich coraz wiecej jeżeli o godzinie 23.30 na ulicach jest ciemno jak w d.... I zapalaja sie z powrotem nad ranem kiedy jest juz jasno? Gdzie tu logika? Komu to ma służyć? Powstaja dla ozdoby? 21:24, 07.07.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

HmmHmm

0 0

Szkoda, że nie wszystkie szkoły w gminie mają sale gimnastyczną... 23:47, 07.07.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%