Zamknij

Zatrudnienie na pół etatu a urlop

00:00, 12.07.2021 | materiały partnera

Zatrudnienie na pół etatu czasami jest wyborem (np. z powodów osobistych, rodzinnych czy też łączenia różnych aktywności zawodowych), a czasami koniecznością (gdy nie ma dla nas pełnego etatu). Niezależnie od sytuacji każdemu pracownikowi, także takiemu zatrudnionemu na niepełny etat, przysługuje urlop. Warto jednak poznać zasady obliczania jego wymiaru. Nie są skomplikowane, ale ich znajomość pozwoli uniknąć kłopotów czy trudnych sytuacji.

Wymiar urlopu dla pracownika

Wymiar urlopu dla każdego pracownika w Polsce określa się na podstawie Kodeksu pracy. Jest to ustawa, która szeroko opisuje prawa i obowiązki zarówno pracodawców, jak i pracowników. Zgodnie z art. 154: „wymiar urlopu wynosi:

  1. 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
  2. 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat”.

Pierwszą i naczelną zasadą przy ustalaniu wymiaru urlopu jest zatem okres zatrudnienia danego pracownika. Do okresu tego zalicza się nie tylko lata pracy, ale także m.in. lata studiów.
Wymiar ten dotyczy jednak pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, który zasadniczo wynosi 40 godzin na tydzień. Jak więc ustalić zakres urlopu dla pracownika zatrudnionego na część etatu? Wylicza się go prostym rachunkiem. Jeśli ktoś ma 1/2 etatu to urlopu odpowiednio 10 dni (1/2 z 20 dni) lub 13 dni (1/2 z 26 dni). Gdy wyjdzie niepełna liczba, zaokrągla się ją w górę do pełnego dnia urlopu.
Należy też pamiętać, że takiego urlopu udziela się jednak nie w dniach, a w godzinach, inaczej pracownik zatrudniony na niepełny etat byłby pokrzywdzony (bowiem dzień pracy to 8 godzin).

Dni na udzielenie urlopu

Godzinowe ustalenie wymiaru urlopu dotyczy tego wymiaru na cały rok. Co oczywiste, jeden dzień pracy równa się ośmiu godzinom zegarowym. Przez to naprawdę łatwo policzyć, że pracownik zatrudniony mniej niż 10 lat ma, co już wiadomo, 10 dni urlopu, a więc: 10 dni x 8 godzin = 80 godzin. Pracownik pracujący co najmniej 10 lat ma takich dni 13, czyli: 13 dni x 8 godzin = 104 godziny. Wyliczone 80 lub 104 godziny to właśnie roczny wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na połowę etatu.
W zakresie tych godzin przydzielany jest urlop pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy. Dostaje tyle godzin urlopu, ile danego dnia godzin pracuje. Wynika to z rozkładu czasu pracy, harmonogramu.
Jeśli wymiar zatrudnienia jest inny (mniejszy bądź większy) niż połowa etatu, wysokość urlopu oblicza się proporcjonalnie według tej samej zasady, przy określeniu odpowiedniego ułamka.
Za dni urlopowe otrzymuje się oczywiście takie samo wynagrodzenie, jakby było się w pracy. Wypłata danego pracownika więc się nie zmienia.

Bibliografia:

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%