Zamknij

Co wpływa na wartość firmy? Jakimi metodami przeprowadzana jest wycena firmy?

00:00, 11.09.2020 | .
Skomentuj

Poznanie wartości rynkowej prowadzonego biznesu nie jest sprawą prostą i oczywistą, choć jest to niezwykle istotna informacja z punktu widzenia przedsiębiorcy. Rzetelna wycena firm przydaje się zarówno przy ich sprzedaży, jak i podczas poszukiwania wspólnika. Jakie czynniki biorą pod uwagę specjaliści przy wycenie przedsiębiorstwa? Jakie metody wyceny spółek, które wskazują, jaka jest ich wartość rynkowa, są aktualnie najpopularniejsze?

Emocje kontra liczby – co wpływa na wartość firmy?

Wielu właścicieli jest emocjonalnie związanych ze swoją firmą. Mimo że nie ma w tym nic złego, to emocje zaburzają subiektywną ocenę wartości prowadzonego biznesu – wartość firmy może zostać przeszacowana lub niedoszacowana. Z tego względu za rzetelną i bezstronną uchodzi tylko usługa wyceny firmy oferowana przez ekspertów – rzeczoznawców majątkowych.

Jakie czynniki uwzględniają rzeczoznawcy majątkowi, dokonując wyceny firmy? Wartość przedsiębiorstwa uzależniona jest głównie od 3 parametrów. Są to:

  • wartość przepływów pieniężnych – na dochód firmy składają się m.in. przepływy pieniężne, dywidendy, różne rodzaje transakcji,
  • poziom ryzyka, jakie wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej – w niektórych branżach ryzyko to jest wyższe niż w innych,
  • etap, na jakim znajduje się firma – najczęściej inną wartość ma firma, gdy dopiero zaczyna działalność, a inną po kilku latach funkcjonowania na rynku.

Oszacowanie wartości firmy nie polega jedynie na wycenie składników majątkowych, które są niezbędne dla prowadzonej działalności operacyjnej, ale musi uwzględniać też składki niemajątkowe. Należą do nich m.in. logo firmy czy zarejestrowane przez nią znaki towarowe.

Więcej informacji o tym, na co należy zwrócić uwagę przy wycenie spółki, znaleźć można w artykule: „Wycena firmy – jak prawidłowo oszacować wartość spółki?”. Omówione zostały tam szczegółowo m.in. cele, dla których przedsiębiorca może zdecydować się na krok oszacowania wartości firmy.

Najpopularniejsze metody wyceny przedsiębiorstwa

Przez lata opracowanych zostało wiele metod wyceny spółek. Dziś najczęściej używa się kilku metod, a każda z nich ma swoje zalety i wady. Przeprowadzając wycenę przedsiębiorstwa, rzeczoznawcy sięgają po:

  • metody majątkowe (księgowa, skorygowanych aktywów netto, odtworzeniowa i likwidacyjna),
  • metody dochodowe (metoda DCF – zdyskontowanych przepływów pieniężnych, zysków i dywidend),
  • metody porównań rynkowych,
  • metody mieszane.

Decyzja o tym, w oparciu o którą metodę zostanie przeprowadzona wycena firmy, zależy od celu, w jakim jest ona realizowana. Cel określany jest na samym początku procesu, a na podstawie otrzymanych od przedsiębiorcy informacji, rzeczoznawca może dobrać optymalną metodę wyceny stworzonego przez niego przedsiębiorstwa.

Wyceny przedsiębiorstw metodami dochodowymi dokonuje się, koncentrując się na składnikach majątku. Uznaje się, że firma jest warta tyle, ile wart jest jej majątek, przy czym pomniejsza się go o zobowiązania. Wartość rynkową przedsiębiorstwa można poznać m.in. przez zastosowanie metody wartości skorygowanych aktywów netto. Wówczas wycena składników bilansu zostaje przez rzeczoznawcę urealniona.

Metody dochodowe to kolejna grupa metod, które wykorzystuje proces wyceny spółek. Specjaliści szacują wartość dochodową przedsiębiorstwa. Jest ona ustalana w oparciu o prognozowane wyniki finansowe, czyli dochody, jakie firma uzyska w danym okresie.

Często stosowana metoda wyceny firm to metoda porównań rynkowych. Wycena przedsiębiorstwa odbywa się przez porównanie firmy z innymi, które funkcjonują na rynku. Rzeczoznawca musi dotrzeć do wskaźników spółki (np. z ograniczoną odpowiedzialnością) o porównywalnej wielkości, która działa w tym samym segmencie rynku. Wskaźniki brane pod uwagę przy porównaniu (wycenie) to m.in. cena i zysk, cena i sprzedaż, cena i wartość księgowa.

Wycena przedsiębiorstw może odbywać się też w oparciu o metody mieszane. To ostatnia najpopularniejsza metoda wyceny działalności gospodarczej. Metody mieszane to wypadkowa wyżej omówionych metod, czyli majątkowej, dochodowej i rynkowej.

Jak wycenia się firmy – na własną rękę czy z pomocą rzeczoznawcy?

Od wyceny firmy może zależeć np. cena uzyskana przy jej sprzedaży, wartość wkładu wyłożonego przez inwestora czy wreszcie uzyskanie kredytu potrzebnego na dalszy rozwój spółki. Z tego względu przedsiębiorcom zaleca się skorzystanie z pomocy ekspertów w tym zakresie, np. rzeczoznawców majątkowych. Jedną z firm oferujących usługi wyceny m.in. spółek jest Kancelaria SIPEX. Z jej ofertą można zapoznać się na stronie rzeczoznawcy.net.pl.

Zlecenie wyceny spółki rzeczoznawcy daje pewność, że wycena przedsiębiorstwa zostanie przeprowadzona w oparciu o prawidłową metodę. Inaczej mówiąc, wycena wartości firmy nie zostanie ani zaniżona, ani zawyżona, dzięki czemu przedsiębiorca uzyska satysfakcjonującą go sumę ze sprzedaży firmy.

Wycena firmy może też zostać dokonana przez samego właściciela. Wówczas jednak zachodzi ryzyko, że cena firmy nie zostanie prawidłowo ustalona. Z tego względu taka wycena spółki powinna być wykorzystywana jedynie do tego, aby zorientować się w wewnętrznej sytuacji firmy i ocenić, jak sobie ona radzi wśród rynkowego otoczenia. W pozostałych przypadkach warto skorzystać z pomocy ekspertów.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA