Zamknij

Czy to mobbing?

14:06, 05.09.2019 | materiały partnera
Skomentuj

Mobbing to zespół działań skierowanych przeciwko pracownikowi. To świadome nękanie i zastraszanie, które może odbywać się drogą werbalną i niewerbalną. Skutki mobbingu odbijają się na zdrowiu psychicznym osoby nim dotkniętej. Ofiara mobbingu ma zaniżone poczucie własnej wartości, stany lękowe i czuje się wyobcowana w zespole. Jeśli od dawna czujesz, że jesteś traktowany gorzej niż inni, że Twoi koledzy lub szef znęcają się nad Tobą psychicznie, musisz koniecznie zacząć reagować. Według prawa, pracodawca ma obowiązek zapobiegać zjawisku mobbingu. Jeśli doświadczasz go w miejscu zatrudnienia, powinieneś zgłosić sprawę do Sądu Pracy.

Groźby związane z utratą pracy

Jeśli Twój przełożony w czasie rozmów często straszy Cię, że dostaniesz wypowiedzenie. Szczególnie gdy ma to miejsce, jeśli odmawiasz wykonania polecenia, które według Ciebie jest nieetyczne lub niewłaściwe, może być przejawem mobbingu. Nie jest wtedy ważne czy szef bezpośrednio grozi Ci zwolnieniem, czy używa aluzji. Może w takiej sytuacji rzeczywiście lepiej rozejrzeć się za lepszym pracodawcą, np. wśród ogłoszeń na Pracuj.pl?

Uporczywa złośliwość, wyzwiska i wulgaryzmy

Jeśli Twój przełożony lub koledzy z pracy w sposób ciągły upokarzają Cię złośliwymi docinkami, robią żarty, których obiektem jesteś Ty i które służą zdeprecjonowaniu Twojej osoby, może oznaczać to, że doświadczasz mobbingu. Nazywanie kogoś „debilem” lub używanie innych obraźliwych zwrotów w komunikacji międzypracowniczej z pewnością jest zachowaniem niestosownym i może być przejawem mobbingu.

Izolowanie od reszty zespołu

Masz wrażenie, że jesteś pomijany w komunikacji? Nie dostajesz maili, które wysyłane są do całego zespołu? Być może zostałeś posadzony w odizolowanym miejscu? Jeśli te zjawiska pojawiają się w sposób ciągły i czujesz się z ich powodu odosobniony, może to oznaczać mobbing. Próbą odseparowania od reszty pracowników może być rozsiewanie nieuzasadnionych plotek na Twój temat, które wywołują niechęć do Twojej osoby.

Ignorowanie

Jeśli wszystkie przedstawiane przez Ciebie pomysły są lekceważone podczas zebrań w pracy, może to być przejawem mobbingu. To zjawisko może przejawiać się także w ignorowaniu Twoich zapytań oraz pomijaniu Cię podczas przyznawania premii, pomimo że spełniasz kryteria jej otrzymania. Lekceważenie może też mieć miejsce, gdy w czasie rozmów na Twój temat świadomie pomniejszane są Twoje kompetencje i możliwość poradzenia sobie z zadaniami pracowniczymi.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz