Zamknij
REKLAMA
Po zaliczeniu szkolenia obsługa zadań placówki GSR planowanej do uruchomienia na terenie gminy właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata, w tym: 1) wdrażanie celów projektu Akceleratory Biznesu Studentów; 2) wdrażanie celów inicjatywy programowej Gminne Strefy Rozwoju; 3) obsługa zadań placówki Akademickiego Biura karier planowanej do utworzenia na terenie gminy; 4) zarządzanie placówką lokalnego punktu informacji handlowej pracodawcy w tym przygotowanie wniosków kredytowych (zleceniodawcami tylko podmioty gospodarcze); 5) promocja (aktywny udział) w aktywności ruchowej szczególnie biegi, sport siłowy, sztuki walki.
StPr/21/0708
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od od 5 600 PLN

staż RPO/FP przygotowywanie pism do urzedów, rejestracja korespondencji, wprowadzanie danych do systemu, układanie, archiwizowanie dokumentów, przygotowywanie dokumentów dla klienta spółki, tworzenie zestawień na potrzeby klientów, kontrola terminów ważności z akt osobowych, wprowadzenie do obsługi programu Płatnik, prowadzenie ewidencji i kontrola czasu pracy, nauka obsługi programow kadrowo- płacowych
StPr/21/0712
data rozpoczęcia pracy od 26.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

przygotowywanie zamówień do wysyłki, przygotowywanie nowych produktów do wprowadzenia na stan magazynowy, pakowanie towarów do sprzedaży, odbieranie produktów z produkcji, odbieranie towarów od kurierów, tworzenie dokumentacji oraz raportów z pracy, przeprowadzanie inwentaryzacji
StPr/21/0713
data rozpoczęcia pracy od 26.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

przygotowywanie i korygowanie ustawień maszyny, załadunek i rozładunek materiału na szynie, raportowanie w SAP, kontrola toku produkcji, pomiary na zgodność z wymogami.
StPr/21/0699
data rozpoczęcia pracy od 28.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 200 PLN

Zapewnienie osiągnięcia wskaźników efektywności obszaru produkcyjnego oraz zgodności jakości wyrobów z wymogami, realizacja planu produkcji na przydzielonych obszarach produkcyjnych, nadzór nad zapisami w ramach obszaru produkcyjnego, szkolenie pracowników, nadzór nad zgodnością dokumentacji produkcyjnej, jakościowej, technologicznej na obszarze produkcyjnym.
StPr/21/0700
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Przyjmowanie towarów do magazynu; prowadzenie rozładunku i układanie towaru w magazynie.
StPr/21/0701
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Naprawa niezgodnych wyrobów powstałych w procesie produkcyjnym, odzysk komponentów do ponownego zastosowania, analiza nieszczelności, produkcja oraz naprawa węży halowych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
StPr/21/0703
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Montaż koryt kablowych, układanie przewodów, montaż puszek, gniazd, włączników
StPr/21/0704
data rozpoczęcia pracy od 15.04.2021
wynagrodzenie od od 3 000 do 4 500 PLN

•prowadzenie i monitorowanie zestawień wydatków zgodnie z budżetem projektu, •terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej i kadrowej, •przygotowywanie dokumentów finansowych projektu oraz rozliczeń wydatków Pozostałe wymagania: •dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, znajomość aktualnych regulacji ZUS •znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, •wysokie umiejętności interpersonalne, •systematyczność i konsekwencja w działaniu, •dobra organizacja pracy własnej.
StPr/21/0706
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Praca przy maszynach produkcyjnych zgodnie z umiejętnościami, wizualna kontrola jakościowa produkowanych detali na stanowisku pracy oraz kontrola za pomocą dostępnych narzędzi pomiarowych, samodzielne wykrywanie niezgodności w produkowanych detalach, prowadzenie dokumentacji produkcyjnej oraz jakościowej.
StPr/21/0707
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN