Zamknij
składanie, montaż mebli pod wymiar, zgodnie z rysunkiem technicznym
StPr/22/1533
data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 6 000 PLN

praca w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy
StPr/22/1541
data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

praca na terenie Torunia: zamiatanie, odkurzanie, mycie podłóg, ścieranie kurzy
StPr/22/1540
data rozpoczęcia pracy od 28.06.2022
wynagrodzenie od od 1 505 PLN

1. zapewnić osobom przyjmowanym i innym do Działu lzba Wytrzeźwień równe traktowanie każdemu i to bez względu na: narodowość, rasę, płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię, prżekonania polityczne, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne, 2. Wykonywać Zabiegi higieniczno - sanitarne Wobec osób przebywających w Dziale lzba Wytrzeźwień, 3. Wykonywać zabiegi medyczne zgodnie z zaleceniem lekarskim, 4. Zapewnić stałą opiekę i nadzór nad osobami przebywającymi w Dziale lzba Wytrzeźwień, wykonywać polecenia bezpośredniego przełożonego i Dyrektora jednostki wynikających z obowiązku służbowego.
StPr/22/1538
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 350 PLN

przewożenie, załadunek i rozładunek towaru, dostarczanie towaru na produkcję, prowadzenie dokumentacji magazynowej. zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przepływu towarów przez magazyn
StPr/22/1537
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 4 100 PLN

sprzątanie ogólne klatek schodowych oraz wokół budynków
StPr/22/1534
data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

praca na stanowisku asystenta osób niepełnosprawnych
StPr/22/1535
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

praca w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy
StPr/22/1542
data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
wynagrodzenie od od 6 000 PLN

sprzątanie stołówki, kuchni oraz pozostałych części szkoły; pomoc kucharce w przygotowywaniu posiłków; wydawanie posiłków cateringowych
StPr/22/1529
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych na boisku Orlik; dbanie o infrastrukturę boisk oraz zaplecza sanitarnego należącego do kompleksu
StPr/22/1528
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN