Zamknij

Od piątku w Toruniu rusza kwalifikacja wojskowa. Kogo dotyczy?

10:42, 28.02.2019 | online
Skomentuj
Fot. Redakcja
REKLAMA

Od 1 marca do 16 kwietnia 2019 r. zostanie przeprowadzona na terenie miasta Torunia kwalifikacja wojskowa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej.

Miejsce działania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Toruniu: Toruń, ul. Władysława Łokietka 3, Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży (kompleks budynków Młyna Wiedzy) w godz. 7.15 -15.30.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa dotyczy zameldowanych w Toruniu na pobyt stały i czasowy:

1) mężczyzn urodzonych w 2000 roku;

2) mężczyzn urodzonych 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności   do czynnej służby wojskowej;

3)  osób urodzonych w latach 1998-1999, które:
   a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
     b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4  i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiet urodzonych w latach 1995-2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będących studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko - dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

5) osób, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W skład osobowy Powiatowej Komisji Lekarskiej wchodzi lekarz, będący jednocześnie przewodniczącym tej komisji, sekretarz oraz pracownik średniego personelu medycznego. Orzeczenia komisji lekarskiej są decyzjami administracyjnymi, od których służy odwołanie  do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy. 

Osoby stawiające do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawiają dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, aktualną fotografię  o wymiarach 3 cm x 4 cm (bez nakrycia głowy), posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej  przedstawiają: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, książeczkę wojskową, dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, a także posiadaną  dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. 

Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, nie stawią się do wojskowej pracowni psychologicznej albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności na mocy art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1459   z późn. zm.). 

Szczegółowych informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela pracownik Wydziału Spraw Administracyjnych UMT: do dnia 28.02.2019 r. - nr tel. 56 61-18-346,  od dnia 1.03.2019 r. -  nr tel. 887 111 882 w godz. 7.15- 15.30.

(online)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (1)

KamykKamyk

2 0

Obowiązkowa służba wojskowa! Natychmiast! Zrobić z tych panienek w rurkach chłopów ,a nie łażą po mieście jak takie śpiące królewny. 17:24, 28.02.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz