Zamknij
13:19, 05.10.2021

Studenci znów powrócili do Torunia. 

REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA

komentarz (8)

StudenciakStudenciak

8 8

Hurraa koniec plandemi mozna *%#)!& W końcu balety ruszają. Pamiętajcie zaszczepieni nie mogą pić alkoholu 18:00, 05.10.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Adam 894567495876Adam 894567495876

2 4

*%#)!& 18:20, 05.10.2021


HahaHaha

3 4

Teraz to statystki wzrosną a zales zamyka oddziały szpitalne 06:10, 06.10.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PhoenixPhoenix

3 3

Autobusy też są ich pełne. Podobnie jak uczniów bez masek.
...a częstotliwość komunikacji miejskiej jak w święta w normalnym mieście. 08:36, 06.10.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

pieszo lubpieszo lub

1 2

śmigaj rowerkiem i odpier...od normalnych ludzi. Jak w 2017-18 szalała grypa nikt nie pajacował ze szmatami na twarzach . Co ta tv robi z ludzi. 09:52, 06.10.2021


LALA

5 3

Zgodnie z art. 40 §1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy „informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu”. Obowiązek dochowania tajemnicy powstaje, więc zawsze, gdy równocześnie zostają spełnione trzy przesłanki: osoba uzyskująca informację jest lekarzem, informacja wiąże się z pacjentem, a do jej uzyskania dochodzi w związku z wykonywaniem zawodu regulowanego tą ustawą. Ponadto ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w art. 13 dajeprawo do zachowania w tajemnicy jego stanu zdrowia przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, oraz informacji z nim związanych uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

Tajemnica o stanie zdrowia jest również w art. 9 RODO, z jakiego wynika, że zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
Wniosek z tego jest jasny. Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na swój temat.
Masz prawo do ochrony danych i utrzymania w tajemnicy informacji na temat swojego stanu zdrowia i bezprawnym będzie żądania od pracodawców, władz uczelni, dokumentu potwierdzającego zaszczepienie. 10:40, 06.10.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wyroczniawyrocznia

4 1

Trwa pandemia,maseczki są nieskuteczne ,szczepienia nie działają ,natychmiast przejść na naukę zdalną. Będziecie odpowiedzialni za zachorowania i śmierć niewinnych ludzi ,których zarazicie. 11:54, 06.10.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

biedni ludziebiedni ludzie

6 0

nie dość, że znaczna część tzw. kadry to patologia, to jeszcze gospodarz miasta nie zadba o ich zdrowie w razie choroby ,bo jest nieudolny a szpital ,którym mu podlega to prawie firma rodzinna, gdzie wy się pchacie? Kto was będzie leczył Tretynowy historyk Z. Girzyński, czy Gowinowa posłanka Iwona Michałek? 13:32, 06.10.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA