Zamknij
REKLAMA

Lokalna Grupa Działania ma już rok. Pora na podsumowanie!

10:30, 22.01.2017 | Opr. A.A.
REKLAMA
Skomentuj
Paweł Piotrowicz i Aleksandra Łukomska-Smolska podsumowują rok działania LGD, fot. nadesłane

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” wrzuca IV bieg. Kończy się okres uzgadniania wszystkich procedur z Urzędem Marszałkowskim i wkrótce LGD otrzyma zielone światło dla uruchomienia nowych możliwości finansowania działań w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej w Toruniu.

Siłą napędową będą tu projekty realizowane dzięki inicjatywom oddolnym torunian. O najbliższych planach Lokalnej Grupy Działania opowiada dwoje członków zarządu stowarzyszenia: Aleksandra Łukomska-Smulska - przedsiębiorca, przewodnicząca toruńskiego oddziału Stowarzyszenia Europejska Unia Kobiet Sekcja Polska oraz Paweł Piotrowicz - dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia.

Za nami rok 2016. To dobry moment na podsumowania. Co udało się zrealizować przez minione dwanaście miesięcy w związku z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju?

Paweł Piotrowicz: Był to rok, w którym nasza grupa stawiała fundamenty pod przyszłe działania. Najpierw konsultacje społeczne, badania i tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju - bardzo wysoko ocenionej przez Urząd Marszałkowski. Potem podpisanie umowy między Lokalną Grupą Działania i Urzędem Marszałkowskim, co potwierdziło jakość naszej strategii. No i wreszcie najbardziej żmudna część, czyli miesiące uzgodnień i tworzenia procedur, które będą decydować o kształcie i przebiegu ogłaszanych konkursów. Ten ostatni etap dotyczy wszystkich grup działania w naszym województwie i stanowi szczególne wyzwanie dla nas wszystkich. Pamiętajmy, że Lokalna Strategia Rozwoju finansowania jest ze środków unijnych, a te rządzą się swoimi prawami, wymagają wielostopniowych uzgodnień, a często także tworzenia nowych uregulowań, bo przecież samo zatwierdzenie LSR nie dawało nam jeszcze pozwolenia na działanie i rozdysponowanie przyznanych środków.

Aleksandra Łukomska-Smulska: Cieszymy się bardzo, iż widać już koniec tego etapu a zarazem początek kolejnego, na który czekają wszyscy potencjalni wnioskodawcy – ogłaszania konkursów. Należy także dodać, iż w tym roku uruchomione zostało Biuro LGD, które prócz spraw administracyjnych i konsultacji z Urzędem Marszałkowskim, rozpoczęło działania informacyjne, doradcze. Pierwsi zainteresowani uzyskaniem dofinansowania już skorzystali z wsparcia Biura.

Może warto przypomnieć czym jest Lokalna Strategia Rozwoju ?

Aleksandra Łukomska-Smulska: W żargonie unijnym funkcjonuje pojęcie Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Idea ta zakłada, że nie kto inny jak tylko mieszkańcy znają najlepiej swoje potrzeby i posiadają wiedzę, jak je zaspokoić i rozwiązać problematyczne kwestie. My im dajemy możliwości. Lokalna Grupa Działania będzie ogłaszać konkursy na dofinansowanie projektów, które w najlepszy sposób będą realizować Lokalną Strategię Rozwoju, czyli obszerny dokument będący diagnozą problemów i oczekiwań mieszkańców Torunia znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej i życiowej. Do tej pory większość podobnych przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia aktywności społeczno – zawodowej było planowanych odgórnie. Lokalna Strategia Rozwoju daje szansę na realizację tych pomysłów, które będą oddolnymi inicjatywami mieszkańców.

Co zatem w planach na najbliższą przyszłość ma Lokalna Grupa Działania?

Paweł Piotrowicz: 16 lutego 2017 roku w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki czeka nas tzw. konferencja otwierająca. To bardzo ważne wydarzenie ponieważ, poza podstawowymi informacjami dla przyszłych beneficjentów, zaprezentujemy przewidywany harmonogram konkursów na rok 2017. Przeprowadzone zostaną również warsztaty, podczas których będziemy omawiać wszystkie kwestie związane z konkursami, zasadami pisania wniosków, prawidłową identyfikacją grup docelowych. Liczymy na to, że kreatywna burza mózgów podczas części warsztatowej zaowocuje ciekawymi pomysłami wpisującymi się w Lokalną Strategię Rozwoju. Zapisy chętnych do udziału w konferencji prowadzimy poprzez formularz dostępny na stronie www.dlatorunia.pl. Można też znaleźć tam wszystkie niezbędne informacje dotyczące tego wydarzenia.

Funkcjonuje już biuro Lokalnej Grupy Działania. Na jakie wsparcie z jego strony będą mogli liczyć potencjalni beneficjenci?

Aleksandra Łukomska-Smulska: Nasze biuro znajduje się przy ul. Warszawskiej 8/8, warto zapamiętać ten adres. Tutaj będzie można uzyskać pełną informację o naborach wniosków, najważniejszych zasadach przy pisaniu wniosków. Nasi pracownicy pełnią także dyżury informacyjne. Jednym z ważniejszych działań biura będą także szkolenia, na których przyszli wnioskodawcy zapoznają się z zasadami przygotowywania i realizacji projektów. Dodatkowo potencjalni wnioskodawcy będą mogli skorzystać z doradztwa indywidualnego. Nie oznacza to, że pracownicy biura napiszą od „a” do „z” cały projekt dla zainteresowanego podmiotu. Mogą jednak naprowadzić na pewne idee, skorygować wniosek na etapie tworzenia, tak aby był zgodny z podstawowymi aktami prawnymi oraz zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju.

A możemy już teraz, przed konferencją otwierającą, wskazać najważniejsze dokumenty, z którymi zainteresowani składaniem projektów powinni się zapoznać?

Paweł Piotrowicz: Najważniejsze są i będą cztery podstawowe dokumenty. Pierwszym jest sama Lokalna Strategia Rozwoju. Pamiętajmy, że wszystkie projekty muszą być zgodne z zapisami strategii - zdefiniowaliśmy tam m.in. dwanaście grup odbiorców, które muszą być uwzględniane na każdym etapie planowania. Drugim dokumentem jest Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Działania są finansowane z pieniędzy unijnych i muszą być zgodne z wytycznymi obowiązującymi dla Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski składane przez beneficjentów nie mogą być zatem oderwane od tych wytycznych, szczególnie Osi 11, która traktuje o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność. Szczególnie mocno zachęcam do zapoznania się z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (...)” - wskazują one na co można przeznaczyć pozyskane od LDG środki. Nasi partnerzy, którzy będą realizować działania dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, powinni też poznać „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego…..”, czyli kompendium informacji o tym kto, co i w jaki sposób możne realizować w ramach projektów skierowanych do poszczególnych grup społecznych.

Nie boicie się, że te wszystkie formalności mogą odstraszać przed składaniem wniosków?

Paweł Piotrowicz: Nie. Jednym z istotnych elementów pracy biura LGD jest prowadzenie szerokich działań animacyjnych i wspieranie organizacji, które nie mają jeszcze doświadczenia w realizacji innych projektów EFS. Właśnie dlatego chcemy by nasze działania animacyjne wykraczały poza standard obecnie znany wnioskodawcom. Chcemy nie tylko informować o możliwościach, ale także edukować, doradzać, inspirować, organizować spotkania dla potencjalnych wnioskodawców, by mogli nawiązywać partnerstwa, wspierać się nawzajem i wyzwalać swój potencjał. Ale oczywiście ryzyko, że któraś organizacja się zniechęci formalnościami związanymi ze składaniem wniosku zawsze istnieje. Dlatego w 2017 roku szczególną wagę będziemy przywiązywać do pracy indywidualnej z zainteresowanymi, wyjaśniania zawiłości „wytycznych”, pomagania potencjalnym wnioskodawcom w opisywaniu projektów.

Aleksandra Łukomska-Smulska: W konkursach przez nas ogłaszanych będą mogli składać wnioski wszystkie rodzaje instytucji i organizacji. Uprawnionymi bowiem do składania wniosków są wszystkie podmioty, oprócz osób indywidualnych, które nie prowadzą swojego biznesu. Nie oznacza to jednak ze świetny pomysł przysłowiowego Igreksińskiego nie będzie mógł być realizowany, bo nie może on samodzielnie złożyć wniosku. Jeżeli nie uda mu się znaleźć instytucji, w ramach której będzie mógł aplikować o dofinansowanie swojego pomysłu, to nasze biuro będzie pomagać w znalezieniu odpowiedniego partnera instytucjonalnego.

(Opr. A.A.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone