Zamknij
REKLAMA

Toruń czeka wielka modernizacja sieci wodociągowej. Koszt to...

10:00, 24.01.2021 | ddtorun.pl/informacja prasowa
Skomentuj Fot. archiwum
REKLAMA

Toruń czeka wielka modernizacja sieci wodociągowej. Koszt to...

Uchwałę w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2021- 2025 r. przyjęto jednogłośnie 21 stycznia 2021 r. podczas 26. sesji Rady Miasta Torunia.

- To wielopunktowy, szczegółowy plan, z danymi dotyczącymi instalacji na osiedlach, rozmiarów sieci, przekrojów tych sieci – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. – Znajdują się tam informacje o tym, jakie będą nakłady inwestycyjne i z jakich źródeł będą pochodziły. To będzie przede wszystkim czas przygotowania terenów, które inwestycyjnie się rozwijają. Klasyczny przykład: uzbrojenie wodno-kanalizacyjne tzw. osiedla Jar. Tam docelowo powstanie kilkaset domków jednorodzinnych, więc trzeba tam położyć rury wodne i kanalizacyjne.

Plan określa następujące obszary:

planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;

przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;

nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;

sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Plan wskazuje źródła finansowania wydatków inwestycyjnych na lata 2021-25 w kwocie 242.811 tys. zł w tym:- środki własne Spółki Toruńskie Wodociągi w kwocie 173.864 tys. zł, w tym kredyty i pożyczki w kwocie 55.685 tys. zł,- środki pochodzące z dotacji 68.947 tys. zł, w tym 29.197 tys. zł w ramach projektu „ Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap

Najważniejsze zadania ujęte w planie:

Rozbudowa sieci wodociągowejPozwoli na pozyskanie nowych odbiorców wody, szczególnie na terenach przeznaczonych przez gminę do zabudowy jedno- i wielorodzinnej, jak tzw. osiedle JAR, Rudak B, rejon ul. Poznańska - Glinki oraz na terenach, gdzie już rozwija się budownictwo, a budowa sieci jest kontynuowana (Stawki Południowe, Rudak C).

Rozbudowa stworzy warunki do inwestowania na terenach przemysłowych i usługowych dotychczas nieuzbrojonych (m.in. rejon ulic: Chrzanowskiego, Kociewskiej, Na Zapleczu, Szosa Bydgoska przy pętli tramwajowej, tereny po dawnych zakładach ELANA oraz tereny osiedla Grębocin Nad Strugą). 

Plan obejmuje budowę magistral wodociągowych w ul. Łódzkiej, Grota-Roweckiego i Podgórskiej-Grzybowej, które wpłyną na polepszenie zaopatrzenia w wodę tych rejonów miasta i ustabilizowanie ciśnień w sieci i poprawę niezawodności działania.

Plan przewiduje budowę (oraz przebudowę i wymianę) brakujących odcinków sieci wodociągowej w ulicach przeznaczonych do modernizacji i przebudowy przez MZD, w tym w szeregu ulic ujętych do realizacji w ramach uchwalonego przez Radę Miasta Torunia Programu Budowy Dróg Lokalnych.

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej:

Najważniejsze zadania związane z kanalizacją są aktualnie realizowane w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap" tj. modernizacja kolektora B oraz budowa kolektora deszczowego K-I oraz zadania, których realizacja zależy od ewentualnego rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu, tj. modernizację odcinków sieci kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi, modernizację kolektora C, modernizację i budowę urządzeń, obiektów i instalacji na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

Potrzeba modernizacji kolektora ogólnospławnego B wynika ze złego stanu technicznego na odcinku od wysokości Placu Daszyńskiego do wysokości skrzyżowania ul. Bydgoskiej z ul. Konopnickiej w Toruniu. Kolektor B jako jeden z trzech głównych kolektorów ściekowych Torunia Północnego zbiera ścieki ze zlewni kanalizacji sanitarnej: OM Rubinkowo, OM Na Skai-pie, OM Kaszczorek, Winnicy oraz ze zlewni kanalizacji ogólnospławnej (sanitarnej i deszczowej): Chełmińskiego Przedmieścia, Mokrego, Jakubskiego Przedmieścia i Bydgoskiego Przedmieścia.

Wybudowany zostanie kolektor deszczowy K-I w ul. Chrobrego. Chodzi o odciążenie miejskiej kanalizacji i systematycznie zwiększającej się potrzeby odprowadzenia wód opadowych z nowo budowanych istotnych dla miasta dróg.

[ALERT]1611475186792[/ALERT]

 

(ddtorun.pl/informacja prasowa)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%