Zamknij
Staż: - zapoznanie się ze strukturą Centrum, - zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zadań realizowanych w TCŚR i wymogami dotyczącymi instrukcji kancelaryjnej, - zapoznanie się z przepisami prawa, na podstawie których Centrum wypłaca świadczenia, - obsługa klienta: przyjmowanie wniosków o świadczenia, udzielanie informacji, - obsługa sekretariatu, - obsługa korespondencji Działu, - obsługa archiwum Działu (kompletowanie teczek, załączanie zwrotnych potwierdzeń odbioru, - redagowanie pism, - obsługa programów rejestracyjnych, wprowadzanie danych do systemów informatycznych, - obsługa urządzeń biurowych (faks, skaner, poczta elektroniczna, ksero etc.)
StPr/22/1309
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Staż: - zapoznanie się ze strukturą Centrum, - zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zadań realizowanych w TCŚR i wymogami dotyczącymi instrukcji kancelaryjnej, - zapoznanie się z przepisami prawa, na podstawie których Centrum wypłaca świadczenia, - obsługa klienta: przyjmowanie wniosków o świadczenia, udzielanie informacji, - obsługa sekretariatu, - obsługa korespondencji Działu, - obsługa archiwum Działu (kompletowanie teczek, załączanie zwrotnych potwierdzeń odbioru, - redagowanie pism, - obsługa programów rejestracyjnych, wprowadzanie danych do systemów informatycznych, - obsługa urządzeń biurowych (faks, skaner, poczta elektroniczna, ksero etc.)
StPr/22/1307
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

przygotowywanie ryb i mięs. Kuchnia polska z elementami kuchni europejskiej
StPr/22/1308
data rozpoczęcia pracy od 24.05.2022
wynagrodzenie od od 4 000 do 6 000 PLN

szycie proste pokrowców na materace, wszywanie zamków, laminowanie: praca przy szyciu pokrowców na materace i poduszki
StPr/22/1306
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 250 PLN

wykonywanie prac ślusarskich na podstawie rysunku technicznego, szkicu, wzoru; wykonywanie zleconych prac kowalskich; montaż wykonywanych i naprawianych elementów oraz sprawdzanie ich funkcjonowania
StPr/22/1311
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 3 450 do 3 600 PLN

naprawa samochodów osobowych - pełen serwis
StPr/22/1310
data rozpoczęcia pracy od 24.05.2022
wynagrodzenie od od 4 100 PLN

1.Systematyczne sprzątanie pomieszczeń biurowych budynku głównego WUOZ i oficyny przy ul. Łaziennej 8 2.Sprzątanie łazienek w obu budynkach 3.Sprzątanie korytarzy i klatek schodowych w obu budynkach 4.Mycie okien (dwukrotnie w ciągu roku) w obu budynkach. 5.Zabezpieczanie budynków w czasie przewidzianym na sprzątanie. 6.Po zakończonym sprzątaniu zabezpieczenie obu budynków poprzez dokładne zamknięcie okien i drzwi na wszystkie zamki oraz włączenie urządzeń alarmowych a także odniesienie kluczy do portierni Muzeum Okręgowego w Toruniu, gdzie są przechowywane.
StPr/22/1312
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 2 302,5 PLN

PROWADZENIE POKAZÓW LEGEND WEDŁUG SCENARIUSZA, SPRZEDAŻ BILETÓW, OBSŁUGA KASY FISKALNEJ, CODZIENNE ROZLICZANIE UTARGÓW, SPRZEDAŻ PAMIĄTEK, DBANIE O SPRAWNE FUNKCJOMNOWANIE SKLEPIKU, PEŁNA OBSŁUGA REZERWACJI USŁUG DOMU LEGEND, CODZIENNE PRACE PORZĄDKOWE
StPr/22/1313
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

Praca w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, ul. Sienkiewicza 37 organizacja i prowadzenie zajęć w przydzielonej grupie; koordynacja szkoleń grupy; przygotowywanie miesięcznych ocen słuchaczy; opracowywanie materiałów kursowych; tłumaczenia.
StPr/22/1282
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 3 630 PLN

prace ślusarskie przy naprawach wagonów towarowych
StPr/22/1289
data rozpoczęcia pracy od 15.06.2022
wynagrodzenie od od 3 200 do 3 600 PLN