Zamknij
REKLAMA

Starszy inspektor w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w

Nr oferty: StPr/21/5206Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Stanisława Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń, powiat: m. Toruń, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Główne obowiązki: - prowadzenie postępowań w drugiej instancji i przygotowywanie projektów właściwych rozstrzygnięć w zakresie odwołań od decyzji starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących zwrotów i odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ograniczenia sposobu korzystania w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody - prowadzenie postępowań w pierwszej instancji i przygotowywanie projektów właściwych rozstrzygnięć w zakresie postępowań w przedmiocie potwierdzania prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, postępowań w przedmiocie potwierdzenia przejścia z mocy prawa własności nieruchomości na rzecz kościelnych osób prawnych oraz postępowań dotyczących stwierdzania nieważności decyzji w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody - przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w przedmiocie wyrażania zgody, po rozpatrzeniu właściwego wniosku starosty, na dokonanie danej czynności dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody w zakresie nadzoru nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa - przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie spraw pozostających w zakresie zadań wydziału w celu w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody - udział w czynnościach kontrolnych nad działalnością starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody w zakresie kontroli nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa - opracowywanie projektów informacji, sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw na potrzeby Wojewody oraz na wniosek zainteresowanych jednostek w celu zapewnienia płynnej sprawozdawczości - przygotowywanie dokumentów oraz przeprowadzanie oględzin nieruchomości w terenie w celu ustalenia stanu faktycznego nieruchomości - przygotowywanie dokumentów i prowadzenie rozpraw administracyjnych jeśli wymaga tego specyfika zagadnienia w celu wyjaśnienia sprawy oraz uzgodnienia interesów stron Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, wykonywanie zadań również w terenie podczas oględzin nieruchomości. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek nieposiadający windy, toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 13.12.2021
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: NIEZBĘDNE wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 2 lata doświadczenia zawodowego - znajomość przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami; ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej; ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;; Kodeks postępowania administracyjnego; o służbie cywilnej oraz znajomość rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego - umiejętność stosowania prawa w praktyce - umiejętność redagowania pism urzędowych - umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność stosowania prawa w praktyce - myślenie analityczne; - podejmowanie decyzji i odpowiedzialność; odporność na stres; dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów; efektywna komunikacja wymagania dodatkowe: - wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne - znajomość przepisów ustaw: o dostępie do informacji publicznej, o kontroli w administracji rządowej
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu:
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys/CV - własnoręcznie podpisany list motywacyjny - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia - kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lu
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Czynności polegające na wspieraniu procesów produkcyjnych lub konfekcjonowaniu, weryfikowaniu jakości towarów oraz inne prace proste
  StPr/21/2309
  data rozpoczęcia pracy od 17.12.2021
  wynagrodzenie od od 18,3 PLN

  Obsługa pacjentów w zakresie doboru sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, wraz z obsługą systemu NFZ. Doradztwo osobom chorym i niepełnosprawnym w zakresie problematyki zdrowotnej i socjalnej. Dokumentacja sprzedażowa, fiskalizacja transakcji. Przygotowanie ofert dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych zgodnie z potrzebami. Praca samodzielna, wymagająca kreatywności, empatii, zaangażowania i cierpliwości.
  StPr/21/2310
  data rozpoczęcia pracy od 06.12.2021
  wynagrodzenie od od 3 100 PLN

  obsługa urządzenia do okleinowania płyt, naklejanie etykiet, odczytywanie rysunków, dbałość o miejsce pracy
  StPr/21/2311
  data rozpoczęcia pracy od 06.12.2021
  wynagrodzenie od od 3 010 do 3 900 PLN

  dozór mienia, terenu (magazyny)
  StPr/21/2312
  data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  Przewóz towarów na terenie UE
  StPr/21/2313
  data rozpoczęcia pracy od 02.12.2021
  wynagrodzenie od od 3 300 PLN

  organizowanie i prowadzenie działalności psychologicznej w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej; udzielanie porad i indywidualnej pomocy psychologicznej osobom uprawnionym; uczestniczenie w opracowaniu i realizacji programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym; prowadzenie działalności szkoleniowej i psychoedukacyjnej; prowadzenie dokumentacji psychologicznej; uczestniczenie w doborze, selekcji i kwalifikacji do służby; podejmowanie interwencji w sytuacjach szczególnych;
  StPr/21/2314
  data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
  wynagrodzenie od od 3 470 PLN

  - załadunek gotowego towaru do kontenerów, -dyspozycyjność od poniedziałku do piątku
  77/12/2021
  data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
  wynagrodzenie od od 18,3 PLN

  praca w dziennym domu pobytu osób starszych ( osoby chodzące)
  StPr/21/2304
  data rozpoczęcia pracy od 30.11.2021
  wynagrodzenie od od 3 000 PLN

  instalacja części składowych wyrobu gotowego w oprzyrządowaniu linii produkcyjnej; postępowanie zgodnie z instrukcją montażu każdej z maszyn; dbałość o czystość i sprawność obsługiwanych maszyn; kontrola jakościowa wyrobu gotowego w trakcie i po procesie oraz pakowanie, wypełnianie wszystkich obowiązujących dokumentów; przestrzeganie norm ilościowych i jakościowych; wywożenie gotowych wyrobów spakowanych na wyznaczone do tego celu miejsce; zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości swojemu przełożonemu
  StPr/21/2305
  data rozpoczęcia pracy od 30.11.2021
  wynagrodzenie od od 2 900 PLN

  ,
  StPr/21/2306
  data rozpoczęcia pracy od 30.11.2021
  wynagrodzenie od od 3 000 PLN