Zamknij
wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych przy zachowaniu najwyższej staranności
StPr/21/2297
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 35 do 40 PLN

prace porządkowe na targowisku: zamiatanie, grabienie, odśnieżanie, drobne prace naprawcze
StPr/21/2298
data rozpoczęcia pracy od 26.11.2021
wynagrodzenie od od 3 050 do 3 100 PLN

prace porządkowe
StPr/21/2300
data rozpoczęcia pracy od 26.11.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

-przyjmowanie towarów oraz kontrolowanie jego ilości i jakości, - przygotowywanie artykułów spożywczych do sprzedaży, ich eksponowanie i oznaczanie, - dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, właściwą ekspozycję towarów wg ustalonych standardów, - obsługiwanie klienta, w tym informowanie o sprzedawanych produktach spożywczych, - obsługiwanie systemu kasowego, w tym kasy fiskalnej i terminala płatniczego, - wykonywanie operacji gotówkowych, ich rozliczanie i zabezpieczenie
StPr/21/2293
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

-przyjmowanie towarów oraz kontrolowanie jego ilości i jakości, - przygotowywanie artykułów spożywczych do sprzedaży, ich eksponowanie i oznaczanie, - dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, właściwą ekspozycję towarów wg ustalonych standardów, - obsługiwanie klienta, w tym informowanie o sprzedawanych produktach spożywczych, - obsługiwanie systemu kasowego, w tym kasy fiskalnej i terminala płatniczego, - wykonywanie operacji gotówkowych, ich rozliczanie i zabezpieczenie
StPr/21/2294
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

-przyjmowanie towarów oraz kontrolowanie jego ilości i jakości, - przygotowywanie artykułów spożywczych do sprzedaży, ich eksponowanie i oznaczanie, - dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, właściwą ekspozycję towarów wg ustalonych standardów, - obsługiwanie klienta, w tym informowanie o sprzedawanych produktach spożywczych, - obsługiwanie systemu kasowego, w tym kasy fiskalnej i terminala płatniczego, - wykonywanie operacji gotówkowych, ich rozliczanie i zabezpieczenie
StPr/21/2295
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

rejestracja pacjentów telefonicznie i bezpośrednio obsługa urządzeń biurowych, prowadzenie dokumentacji medycznej, wystawianie faktur, przyjmowanie gotówki za usługi, współpraca z lekarzami, praca
StPr/21/2296
data rozpoczęcia pracy od 25.11.2021
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

paletowanie towaru, zarządzanie magazynem, wystawianie dokumentów magazynowych, załadunek i rozładunek towaru, dbanie o porządek na stanowisku pracy
StPr/21/2289
data rozpoczęcia pracy od 12.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

organizacja i nadzór nad usługami, kontrola nad jakością usług w całym procesie usługowym, organizacja szkoleń, szkolenie nowych pracowników
StPr/21/2290
data rozpoczęcia pracy od 12.12.2021
wynagrodzenie od od 3 000 do 3 500 PLN

Główne obowiązki: - prowadzenie postępowań w drugiej instancji i przygotowywanie projektów właściwych rozstrzygnięć w zakresie odwołań od decyzji starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących zwrotów i odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ograniczenia sposobu korzystania w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody - prowadzenie postępowań w pierwszej instancji i przygotowywanie projektów właściwych rozstrzygnięć w zakresie postępowań w przedmiocie potwierdzania prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, postępowań w przedmiocie potwierdzenia przejścia z mocy prawa własności nieruchomości na rzecz kościelnych osób prawnych oraz postępowań dotyczących stwierdzania nieważności decyzji w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody - przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w przedmiocie wyrażania zgody, po rozpatrzeniu właściwego wniosku starosty, na dokonanie danej czynności dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody w zakresie nadzoru nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa - przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie spraw pozostających w zakresie zadań wydziału w celu w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody - udział w czynnościach kontrolnych nad działalnością starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody w zakresie kontroli nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa - opracowywanie projektów informacji, sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw na potrzeby Wojewody oraz na wniosek zainteresowanych jednostek w celu zapewnienia płynnej sprawozdawczości - przygotowywanie dokumentów oraz przeprowadzanie oględzin nieruchomości w terenie w celu ustalenia stanu faktycznego nieruchomości - przygotowywanie dokumentów i prowadzenie rozpraw administracyjnych jeśli wymaga tego specyfika zagadnienia w celu wyjaśnienia sprawy oraz uzgodnienia interesów stron Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, wykonywanie zadań również w terenie podczas oględzin nieruchomości. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek nieposiadający windy, toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
StPr/21/5206
data rozpoczęcia pracy od 13.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN