Zamknij
REKLAMA

staż EFS/FP Pracownik administracyjno-biurowy

Nr oferty: StPr/21/0815Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Toruń, powiat: m. Toruń, woj: kujawsko-pomorskie
Opis zadań: staż: przyjmowanie i obsługa interesantów, obsługa korespondencji firmowej i urzędowej, obsługa urządzeń biurowych, archiwizacja dokumentów, skanowanie dokumentów do systemu księgowego, przygotowanie zleconych pism i korespondencji, wykonywanie innych zleconych prostych prac
Rodzaj umowy: Nie dotyczy
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 10.05.2021
Stypendium brutto: 1 440 PLN
System wynagradzania:
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie ogólnokształcące
  Wymagania pożądane
  Wykształcenie:
  • średnie zawodowe, ekonomiczne
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: sumienność, dokładność, odpowiedzialność
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: kontakt przez PUP
   Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu
   Adres: Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń, powiat: m. Toruń, woj: kujawsko-pomorskie
   Osoba do kontaktu: Ewa Świerczewska
   Numer telefonu: 566580207
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: cv
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynków mieszkalnych i lokali użytkowych, Obsługa interesantów i prowadzenie korespondencji dotyczącej administrowanych zasobów, Przyjmowanie zgłoszeń w zakresie zaistniałych awarii oraz usterek wynikających, z bieżącej eksploatacji budynków mieszkalnych i lokali użytkowych, Nadzór nad terminowym załatwianiem przyjętych zgłoszeń, Kontrola jakości wykonywanych prac porządkowych, deratyzacyjnych, dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych, pielęgnacyjnych zieleni, Organizowanie i udział w zebraniach z mieszkańcami administrowanych budynków, Praca głównie na terenie administrowanych zasobów Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych uzupełniana pracą biurową, Rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenów zewnętrznych oraz utrzymania części wspólnych nieruchomości. (dokumenty aplikacyjne - zgodnie z wymogami umieszczonymi na stronie www.smkopernik.pl )
   StPr/21/0846
   data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
   wynagrodzenie od od 3 000 PLN

   sprawowanie opieki nad dziećmi w żłobku
   StPr/21/0845
   data rozpoczęcia pracy od 20.05.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 do 3 000 PLN

   Staż FP -Zapoznanie się ze strukturą Centrum, obsługa klienta: przyjmowanie wniosków o świadczenia, udzielanie informacji, obsługa korespondencji, obsługa archiwum, kompletowanie teczek, zwrotnych potwierdzeń odbioru, redagowanie pism, obsługa programów rejestracyjnych, wprowadzanie danych do systemów informatycznych, obsługa urządzeń biurowych
   StPr/21/0847
   data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
   wynagrodzenie od 1 440 PLN

   prace porządkowe wokół terenu (zamiatanie, dbanie o zieleń, zimą odśnieżanie). Sprzątanie wewnątrz obiektu.
   StPr/21/0837
   data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 do 3 300 PLN

   diagnozy, naprawy, przeglądy serwisowe wózków widłowych
   StPr/21/0838
   data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   prace brukarskie przy układaniu kostki brukarskiej
   StPr/21/0839
   data rozpoczęcia pracy od 06.05.2021
   wynagrodzenie od od 20 do 25 PLN

   - Prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) w zakresie wydatków; - Sprawowanie bieżącej kontroli nad poprawnością dokumentów księgowych i operacji gospodarczych; - Uzgadnianie planu finansowego i wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz zadaniach; - Uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach na koniec każdego miesiąca. - Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych wymaganych przepisami prawa.
   StPr/21/0840
   data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
   wynagrodzenie od od 4 200 PLN

   •przygotowanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; •sporządzanie sprawozdań i analiz z realizacji zamówień publicznych; •prowadzenie rejestru wniosków i zamówień publicznych; •archiwizacja dokumentacji z zakresu zamówień publicznych; •opracowanie projektów przepisów wewnętrznych i wytycznych związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych; •udzielanie wyjaśnień w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych dla komórek i jednostek organizacyjnych w sprawach szczególnie skomplikowanych; •monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych w szczególności dotyczących zamówień publicznych.
   StPr/21/0841
   data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
   wynagrodzenie od od 3 000 PLN

   pomoc przy przygotowywaniu posiłków, mycie, sprzątanie, smażenie, gotowanie, obróbka warzyw, mięs, itp
   StPr/21/0842
   data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   przygotowywanie posiłków, smażenie, gotowanie, obróbka warzyw, mięs, itp
   StPr/21/0843
   data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
   wynagrodzenie od od 3 500 PLN