Zamknij
REKLAMA

staż EFS/FP Doradca Klienta

Nr oferty: StPr/21/0813Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Toruń, powiat: m. Toruń, woj: kujawsko-pomorskie
Opis zadań: staż: obsługa klientów w siedzibie firmy, obsługa programu do wycen, obsługa umów i wycen, przyjmowanie i rozliczanie towaru, obsługa sprzętu biurowego, dbałość o porządek na stanowisku pracy, poszerzanie wiedzy na temat sprzedawanego asortymentu
Rodzaj umowy: Nie dotyczy
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 10.05.2021
Stypendium brutto: 1 440 PLN
System wynagradzania:
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie zawodowe
 • średnie ogólnokształcące
  Język:
  • angielski, w mowie - A1 - początkujący, w piśmie - A1 - początkujący
   Uprawnienia:
   • obsługa komputera MS OFFICE
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: kontakt przez PUP
    Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu
    Adres: Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń, powiat: m. Toruń, woj: kujawsko-pomorskie
    Osoba do kontaktu: Ewa Świerczewska
    Numer telefonu: 566580207
    E-mail:
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: cv
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynków mieszkalnych i lokali użytkowych, Obsługa interesantów i prowadzenie korespondencji dotyczącej administrowanych zasobów, Przyjmowanie zgłoszeń w zakresie zaistniałych awarii oraz usterek wynikających, z bieżącej eksploatacji budynków mieszkalnych i lokali użytkowych, Nadzór nad terminowym załatwianiem przyjętych zgłoszeń, Kontrola jakości wykonywanych prac porządkowych, deratyzacyjnych, dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych, pielęgnacyjnych zieleni, Organizowanie i udział w zebraniach z mieszkańcami administrowanych budynków, Praca głównie na terenie administrowanych zasobów Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych uzupełniana pracą biurową, Rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenów zewnętrznych oraz utrzymania części wspólnych nieruchomości. (dokumenty aplikacyjne - zgodnie z wymogami umieszczonymi na stronie www.smkopernik.pl )
    StPr/21/0846
    data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
    wynagrodzenie od od 3 000 PLN

    sprawowanie opieki nad dziećmi w żłobku
    StPr/21/0845
    data rozpoczęcia pracy od 20.05.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 do 3 000 PLN

    Staż FP -Zapoznanie się ze strukturą Centrum, obsługa klienta: przyjmowanie wniosków o świadczenia, udzielanie informacji, obsługa korespondencji, obsługa archiwum, kompletowanie teczek, zwrotnych potwierdzeń odbioru, redagowanie pism, obsługa programów rejestracyjnych, wprowadzanie danych do systemów informatycznych, obsługa urządzeń biurowych
    StPr/21/0847
    data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
    wynagrodzenie od 1 440 PLN

    prace porządkowe wokół terenu (zamiatanie, dbanie o zieleń, zimą odśnieżanie). Sprzątanie wewnątrz obiektu.
    StPr/21/0837
    data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 do 3 300 PLN

    diagnozy, naprawy, przeglądy serwisowe wózków widłowych
    StPr/21/0838
    data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    prace brukarskie przy układaniu kostki brukarskiej
    StPr/21/0839
    data rozpoczęcia pracy od 06.05.2021
    wynagrodzenie od od 20 do 25 PLN

    - Prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) w zakresie wydatków; - Sprawowanie bieżącej kontroli nad poprawnością dokumentów księgowych i operacji gospodarczych; - Uzgadnianie planu finansowego i wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz zadaniach; - Uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach na koniec każdego miesiąca. - Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych wymaganych przepisami prawa.
    StPr/21/0840
    data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
    wynagrodzenie od od 4 200 PLN

    •przygotowanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; •sporządzanie sprawozdań i analiz z realizacji zamówień publicznych; •prowadzenie rejestru wniosków i zamówień publicznych; •archiwizacja dokumentacji z zakresu zamówień publicznych; •opracowanie projektów przepisów wewnętrznych i wytycznych związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych; •udzielanie wyjaśnień w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych dla komórek i jednostek organizacyjnych w sprawach szczególnie skomplikowanych; •monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych w szczególności dotyczących zamówień publicznych.
    StPr/21/0841
    data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
    wynagrodzenie od od 3 000 PLN

    pomoc przy przygotowywaniu posiłków, mycie, sprzątanie, smażenie, gotowanie, obróbka warzyw, mięs, itp
    StPr/21/0842
    data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    przygotowywanie posiłków, smażenie, gotowanie, obróbka warzyw, mięs, itp
    StPr/21/0843
    data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
    wynagrodzenie od od 3 500 PLN