Zamknij
REKLAMA

staż EFS/FP Pomoc kuchenna

Nr oferty: StPr/21/0812Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Toruń, powiat: m. Toruń, woj: kujawsko-pomorskie
Opis zadań: staż: pobieranie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych do produkcji potraw, ocena ich i właściwe gospodarowanie, zabezpieczenie przed zepsuciem, właściwe przechowywanie, obróbka wstępna surowców - ręczna, mechaniczna, termiczna, przygotowanie półproduktów do sporządzania potraw, wykańczanie, porcjowanie, dekorowanie i estetyczne wydawanie wyrobów kulinarnych, utrzymanie czystości na stanowisku pracy, mycie, wyparzanie, suszenie i polerowanie naczyń oraz sprzętu kuchennego, porządkowanie pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych po zakończeniu pracy
Rodzaj umowy: Nie dotyczy
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 10.05.2021
Stypendium brutto: 1 440 PLN
System wynagradzania:
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • zasadnicze zawodowe
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: kontakt przez PUP
  Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu
  Adres: Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń, powiat: m. Toruń, woj: kujawsko-pomorskie
  Osoba do kontaktu: Ewa Świerczewska
  Numer telefonu: 566580207
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: CV
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynków mieszkalnych i lokali użytkowych, Obsługa interesantów i prowadzenie korespondencji dotyczącej administrowanych zasobów, Przyjmowanie zgłoszeń w zakresie zaistniałych awarii oraz usterek wynikających, z bieżącej eksploatacji budynków mieszkalnych i lokali użytkowych, Nadzór nad terminowym załatwianiem przyjętych zgłoszeń, Kontrola jakości wykonywanych prac porządkowych, deratyzacyjnych, dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych, pielęgnacyjnych zieleni, Organizowanie i udział w zebraniach z mieszkańcami administrowanych budynków, Praca głównie na terenie administrowanych zasobów Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych uzupełniana pracą biurową, Rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenów zewnętrznych oraz utrzymania części wspólnych nieruchomości. (dokumenty aplikacyjne - zgodnie z wymogami umieszczonymi na stronie www.smkopernik.pl )
  StPr/21/0846
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
  wynagrodzenie od od 3 000 PLN

  sprawowanie opieki nad dziećmi w żłobku
  StPr/21/0845
  data rozpoczęcia pracy od 20.05.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 do 3 000 PLN

  Staż FP -Zapoznanie się ze strukturą Centrum, obsługa klienta: przyjmowanie wniosków o świadczenia, udzielanie informacji, obsługa korespondencji, obsługa archiwum, kompletowanie teczek, zwrotnych potwierdzeń odbioru, redagowanie pism, obsługa programów rejestracyjnych, wprowadzanie danych do systemów informatycznych, obsługa urządzeń biurowych
  StPr/21/0847
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
  wynagrodzenie od 1 440 PLN

  prace porządkowe wokół terenu (zamiatanie, dbanie o zieleń, zimą odśnieżanie). Sprzątanie wewnątrz obiektu.
  StPr/21/0837
  data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 do 3 300 PLN

  diagnozy, naprawy, przeglądy serwisowe wózków widłowych
  StPr/21/0838
  data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  prace brukarskie przy układaniu kostki brukarskiej
  StPr/21/0839
  data rozpoczęcia pracy od 06.05.2021
  wynagrodzenie od od 20 do 25 PLN

  - Prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) w zakresie wydatków; - Sprawowanie bieżącej kontroli nad poprawnością dokumentów księgowych i operacji gospodarczych; - Uzgadnianie planu finansowego i wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz zadaniach; - Uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach na koniec każdego miesiąca. - Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych wymaganych przepisami prawa.
  StPr/21/0840
  data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
  wynagrodzenie od od 4 200 PLN

  •przygotowanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; •sporządzanie sprawozdań i analiz z realizacji zamówień publicznych; •prowadzenie rejestru wniosków i zamówień publicznych; •archiwizacja dokumentacji z zakresu zamówień publicznych; •opracowanie projektów przepisów wewnętrznych i wytycznych związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych; •udzielanie wyjaśnień w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych dla komórek i jednostek organizacyjnych w sprawach szczególnie skomplikowanych; •monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych w szczególności dotyczących zamówień publicznych.
  StPr/21/0841
  data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
  wynagrodzenie od od 3 000 PLN

  pomoc przy przygotowywaniu posiłków, mycie, sprzątanie, smażenie, gotowanie, obróbka warzyw, mięs, itp
  StPr/21/0842
  data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  przygotowywanie posiłków, smażenie, gotowanie, obróbka warzyw, mięs, itp
  StPr/21/0843
  data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
  wynagrodzenie od od 3 500 PLN