Zamknij
REKLAMA
Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynków mieszkalnych i lokali użytkowych, Obsługa interesantów i prowadzenie korespondencji dotyczącej administrowanych zasobów, Przyjmowanie zgłoszeń w zakresie zaistniałych awarii oraz usterek wynikających, z bieżącej eksploatacji budynków mieszkalnych i lokali użytkowych, Nadzór nad terminowym załatwianiem przyjętych zgłoszeń, Kontrola jakości wykonywanych prac porządkowych, deratyzacyjnych, dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych, pielęgnacyjnych zieleni, Organizowanie i udział w zebraniach z mieszkańcami administrowanych budynków, Praca głównie na terenie administrowanych zasobów Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych uzupełniana pracą biurową, Rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenów zewnętrznych oraz utrzymania części wspólnych nieruchomości. (dokumenty aplikacyjne - zgodnie z wymogami umieszczonymi na stronie www.smkopernik.pl )
StPr/21/0846
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

sprawowanie opieki nad dziećmi w żłobku
StPr/21/0845
data rozpoczęcia pracy od 20.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 000 PLN

Staż FP -Zapoznanie się ze strukturą Centrum, obsługa klienta: przyjmowanie wniosków o świadczenia, udzielanie informacji, obsługa korespondencji, obsługa archiwum, kompletowanie teczek, zwrotnych potwierdzeń odbioru, redagowanie pism, obsługa programów rejestracyjnych, wprowadzanie danych do systemów informatycznych, obsługa urządzeń biurowych
StPr/21/0847
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

prace porządkowe wokół terenu (zamiatanie, dbanie o zieleń, zimą odśnieżanie). Sprzątanie wewnątrz obiektu.
StPr/21/0837
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 300 PLN

diagnozy, naprawy, przeglądy serwisowe wózków widłowych
StPr/21/0838
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

prace brukarskie przy układaniu kostki brukarskiej
StPr/21/0839
data rozpoczęcia pracy od 06.05.2021
wynagrodzenie od od 20 do 25 PLN

- Prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) w zakresie wydatków; - Sprawowanie bieżącej kontroli nad poprawnością dokumentów księgowych i operacji gospodarczych; - Uzgadnianie planu finansowego i wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz zadaniach; - Uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach na koniec każdego miesiąca. - Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych wymaganych przepisami prawa.
StPr/21/0840
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

•przygotowanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; •sporządzanie sprawozdań i analiz z realizacji zamówień publicznych; •prowadzenie rejestru wniosków i zamówień publicznych; •archiwizacja dokumentacji z zakresu zamówień publicznych; •opracowanie projektów przepisów wewnętrznych i wytycznych związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych; •udzielanie wyjaśnień w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych dla komórek i jednostek organizacyjnych w sprawach szczególnie skomplikowanych; •monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych w szczególności dotyczących zamówień publicznych.
StPr/21/0841
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

pomoc przy przygotowywaniu posiłków, mycie, sprzątanie, smażenie, gotowanie, obróbka warzyw, mięs, itp
StPr/21/0842
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

przygotowywanie posiłków, smażenie, gotowanie, obróbka warzyw, mięs, itp
StPr/21/0843
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN