Zamknij
REKLAMA

Operator koparki

Nr oferty: StPr/21/0690Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Łódzka 52, 87-100 Toruń, powiat: m. Toruń, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: - Posiadanie prawa jazdy, uprawniające do kierowania odpowiednią kategorią sprzętu - Umiejętność czytania map terenu - Znajomość technologii, w miarę możliwości drobne naprawy w terenie - Musi mieć wiedzę o: głównych cechach wyważania, metodach czerpania, metodach zarządzania przy pracy z ciężkimi i lekkimi ładunkami - Posiadać cechy: pracowitość, odporność, cierpliwość, szybkość reakcji na ewentualne nieprzewidziane sytuacje, wytrzymałość - Doświadczenie zawodowe minimum 1 rok w branży telekomunikacyjnej, energetycznej, budowlanej. - Chęć szybkiego nauczenia i zdobywania nowych umiejętności - Możliwość pracy od 8 do 12 godzin 4-6 dni w tygodniu - Umiejętności i zrozumienie pracy zespołowej - Odpowiedzialność za: siebie, kolegę w pracy, jednostkę jako całość, powierzony sprzęt
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Wymiar etatu:
Zmianowość: nie dotyczy
Liczba godzin pracy w tygodniu:
Data rozpoczęcia: 15.04.2021
Wynagrodzenie brutto: od 18,3 PLN
System wynagradzania:
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie zawodowe
  Uprawnienia:
  • obsługa koparko-ładowarki
  • prawo jazdy kat BE
  • 12 m-cy doświadczenia
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: [Umiejętność 2] : Umiejętność czytania map terenu [Umiejętność 1] : Posiadanie prawa jazdy, uprawniające do kierowania odpowiednią kategorią sprzętu
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: Fiberoptik sp. z o.o.
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsk
   Osoba do kontaktu: Dagmara Cieślakiewicz
   Numer telefonu: 794630015
   E-mail: [email protected]
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: CV należy wysłać na adres: [email protected]
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail
   Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynków mieszkalnych i lokali użytkowych, Obsługa interesantów i prowadzenie korespondencji dotyczącej administrowanych zasobów, Przyjmowanie zgłoszeń w zakresie zaistniałych awarii oraz usterek wynikających, z bieżącej eksploatacji budynków mieszkalnych i lokali użytkowych, Nadzór nad terminowym załatwianiem przyjętych zgłoszeń, Kontrola jakości wykonywanych prac porządkowych, deratyzacyjnych, dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych, pielęgnacyjnych zieleni, Organizowanie i udział w zebraniach z mieszkańcami administrowanych budynków, Praca głównie na terenie administrowanych zasobów Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych uzupełniana pracą biurową, Rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenów zewnętrznych oraz utrzymania części wspólnych nieruchomości. (dokumenty aplikacyjne - zgodnie z wymogami umieszczonymi na stronie www.smkopernik.pl )
   StPr/21/0846
   data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
   wynagrodzenie od od 3 000 PLN

   sprawowanie opieki nad dziećmi w żłobku
   StPr/21/0845
   data rozpoczęcia pracy od 20.05.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 do 3 000 PLN

   Staż FP -Zapoznanie się ze strukturą Centrum, obsługa klienta: przyjmowanie wniosków o świadczenia, udzielanie informacji, obsługa korespondencji, obsługa archiwum, kompletowanie teczek, zwrotnych potwierdzeń odbioru, redagowanie pism, obsługa programów rejestracyjnych, wprowadzanie danych do systemów informatycznych, obsługa urządzeń biurowych
   StPr/21/0847
   data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
   wynagrodzenie od 1 440 PLN

   prace porządkowe wokół terenu (zamiatanie, dbanie o zieleń, zimą odśnieżanie). Sprzątanie wewnątrz obiektu.
   StPr/21/0837
   data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 do 3 300 PLN

   diagnozy, naprawy, przeglądy serwisowe wózków widłowych
   StPr/21/0838
   data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   prace brukarskie przy układaniu kostki brukarskiej
   StPr/21/0839
   data rozpoczęcia pracy od 06.05.2021
   wynagrodzenie od od 20 do 25 PLN

   - Prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) w zakresie wydatków; - Sprawowanie bieżącej kontroli nad poprawnością dokumentów księgowych i operacji gospodarczych; - Uzgadnianie planu finansowego i wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz zadaniach; - Uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach na koniec każdego miesiąca. - Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych wymaganych przepisami prawa.
   StPr/21/0840
   data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
   wynagrodzenie od od 4 200 PLN

   •przygotowanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; •sporządzanie sprawozdań i analiz z realizacji zamówień publicznych; •prowadzenie rejestru wniosków i zamówień publicznych; •archiwizacja dokumentacji z zakresu zamówień publicznych; •opracowanie projektów przepisów wewnętrznych i wytycznych związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych; •udzielanie wyjaśnień w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych dla komórek i jednostek organizacyjnych w sprawach szczególnie skomplikowanych; •monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych w szczególności dotyczących zamówień publicznych.
   StPr/21/0841
   data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
   wynagrodzenie od od 3 000 PLN

   pomoc przy przygotowywaniu posiłków, mycie, sprzątanie, smażenie, gotowanie, obróbka warzyw, mięs, itp
   StPr/21/0842
   data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   przygotowywanie posiłków, smażenie, gotowanie, obróbka warzyw, mięs, itp
   StPr/21/0843
   data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
   wynagrodzenie od od 3 500 PLN