Zamknij
REKLAMA
przygotowywanie i korygowanie ustawień maszyny, załadunek i rozładunek materiału na szynie, raportowanie w SAP, kontrola toku produkcji, pomiary na zgodność z wymogami.
StPr/21/0699
data rozpoczęcia pracy od 28.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 200 PLN

Zapewnienie osiągnięcia wskaźników efektywności obszaru produkcyjnego oraz zgodności jakości wyrobów z wymogami, realizacja planu produkcji na przydzielonych obszarach produkcyjnych, nadzór nad zapisami w ramach obszaru produkcyjnego, szkolenie pracowników, nadzór nad zgodnością dokumentacji produkcyjnej, jakościowej, technologicznej na obszarze produkcyjnym.
StPr/21/0700
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Przyjmowanie towarów do magazynu; prowadzenie rozładunku i układanie towaru w magazynie.
StPr/21/0701
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Naprawa niezgodnych wyrobów powstałych w procesie produkcyjnym, odzysk komponentów do ponownego zastosowania, analiza nieszczelności, produkcja oraz naprawa węży halowych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
StPr/21/0703
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Montaż koryt kablowych, układanie przewodów, montaż puszek, gniazd, włączników
StPr/21/0704
data rozpoczęcia pracy od 15.04.2021
wynagrodzenie od od 3 000 do 4 500 PLN

Kartowanie map do celów projektowych oraz inwentaryzacji powykonawczych w programie TurboMap. Wysyłka operatów poprzez system WebEwid. Kontakt bieżący z urzędami.
StPr/21/0689
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

- Posiadanie prawa jazdy, uprawniające do kierowania odpowiednią kategorią sprzętu - Umiejętność czytania map terenu - Znajomość technologii, w miarę możliwości drobne naprawy w terenie - Musi mieć wiedzę o: głównych cechach wyważania, metodach czerpania, metodach zarządzania przy pracy z ciężkimi i lekkimi ładunkami - Posiadać cechy: pracowitość, odporność, cierpliwość, szybkość reakcji na ewentualne nieprzewidziane sytuacje, wytrzymałość - Doświadczenie zawodowe minimum 1 rok w branży telekomunikacyjnej, energetycznej, budowlanej. - Chęć szybkiego nauczenia i zdobywania nowych umiejętności - Możliwość pracy od 8 do 12 godzin 4-6 dni w tygodniu - Umiejętności i zrozumienie pracy zespołowej - Odpowiedzialność za: siebie, kolegę w pracy, jednostkę jako całość, powierzony sprzęt
StPr/21/0690
data rozpoczęcia pracy od 15.04.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

- Przestrzeganie norm i instrukcji - Doświadczenie w spawaniu światłowodowych linii komunikacyjnych - Doświadczenie w pomiarach reflektometrycznych - Poznanie procesów montażu elementów łączących, poprzeczek, szaf i innych elementów sieci - Zrozumienie dokumentacji technicznej projektu (rysunki, mapy, schematy) - Znajomość parametrów stosowania kabli, włókien, muf, krzyżyków - Znajomość powierzonego sprzętu, umiejętność (jeśli to możliwe) przeprowadzenia drobnych napraw w terenie - rozróżniać wszystkie kolory - Znajomość technologii transmisji i dystrybucji sygnałów w środowisku optycznym - Doświadczenie zawodowe minimum 1 rok w branży telekomunikacyjnej, energetycznej, budowlanej. - Chęć szybkiego nauczenia i zdobywania nowych umiejętności - Możliwość pracy od 8 do 12 godzin
StPr/21/0691
data rozpoczęcia pracy od 15.04.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Staż RPO/FP organizacja miejsca pracy, zapoznanie się z przepisami panujacymi na warsztacie i lakierni samochodowej, przygotowanie pojazdu do lakierowania
StPr/21/0692
data rozpoczęcia pracy od 23.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

staż RPO/FP rozliczanie mediów w wynajmowanych nieruchomościach, dokonywanie naliczeń miesięcznych kosztów zużycia i czynszu, monitorowanie płatności, obsługa kalendarza z płatnościami, kontakt z administratorami nieruchomości, prezentowanie ofert przeznaczonych do wynajęcia, redagowanie umowy najmudokonywanie przekazania wynajetej nieruchomości, skanowanie korespondencji, wysyłanie emaili w programie pocztowym, obsługa aplikacji do zarządzania nieruchomosciami
StPr/21/0693
data rozpoczęcia pracy od 23.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN