Zamknij
REKLAMA
Kartowanie map do celów projektowych oraz inwentaryzacji powykonawczych w programie TurboMap. Wysyłka operatów poprzez system WebEwid. Kontakt bieżący z urzędami.
StPr/21/0689
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

- Posiadanie prawa jazdy, uprawniające do kierowania odpowiednią kategorią sprzętu - Umiejętność czytania map terenu - Znajomość technologii, w miarę możliwości drobne naprawy w terenie - Musi mieć wiedzę o: głównych cechach wyważania, metodach czerpania, metodach zarządzania przy pracy z ciężkimi i lekkimi ładunkami - Posiadać cechy: pracowitość, odporność, cierpliwość, szybkość reakcji na ewentualne nieprzewidziane sytuacje, wytrzymałość - Doświadczenie zawodowe minimum 1 rok w branży telekomunikacyjnej, energetycznej, budowlanej. - Chęć szybkiego nauczenia i zdobywania nowych umiejętności - Możliwość pracy od 8 do 12 godzin 4-6 dni w tygodniu - Umiejętności i zrozumienie pracy zespołowej - Odpowiedzialność za: siebie, kolegę w pracy, jednostkę jako całość, powierzony sprzęt
StPr/21/0690
data rozpoczęcia pracy od 15.04.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

- Przestrzeganie norm i instrukcji - Doświadczenie w spawaniu światłowodowych linii komunikacyjnych - Doświadczenie w pomiarach reflektometrycznych - Poznanie procesów montażu elementów łączących, poprzeczek, szaf i innych elementów sieci - Zrozumienie dokumentacji technicznej projektu (rysunki, mapy, schematy) - Znajomość parametrów stosowania kabli, włókien, muf, krzyżyków - Znajomość powierzonego sprzętu, umiejętność (jeśli to możliwe) przeprowadzenia drobnych napraw w terenie - rozróżniać wszystkie kolory - Znajomość technologii transmisji i dystrybucji sygnałów w środowisku optycznym - Doświadczenie zawodowe minimum 1 rok w branży telekomunikacyjnej, energetycznej, budowlanej. - Chęć szybkiego nauczenia i zdobywania nowych umiejętności - Możliwość pracy od 8 do 12 godzin
StPr/21/0691
data rozpoczęcia pracy od 15.04.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Staż RPO/FP organizacja miejsca pracy, zapoznanie się z przepisami panujacymi na warsztacie i lakierni samochodowej, przygotowanie pojazdu do lakierowania
StPr/21/0692
data rozpoczęcia pracy od 23.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

staż RPO/FP rozliczanie mediów w wynajmowanych nieruchomościach, dokonywanie naliczeń miesięcznych kosztów zużycia i czynszu, monitorowanie płatności, obsługa kalendarza z płatnościami, kontakt z administratorami nieruchomości, prezentowanie ofert przeznaczonych do wynajęcia, redagowanie umowy najmudokonywanie przekazania wynajetej nieruchomości, skanowanie korespondencji, wysyłanie emaili w programie pocztowym, obsługa aplikacji do zarządzania nieruchomosciami
StPr/21/0693
data rozpoczęcia pracy od 23.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

przyjmowanie i wydawanie towarów, obsługa wózka widłowego
StPr/21/0675
data rozpoczęcia pracy od 13.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 000 PLN

staż: zapoznanie się ze strukturą organizacyjną hurtowni, szkolenie BHP, zapoznanie z rozmieszczeniem hurtowni, z asortymentem, z przygotowaniem towarów do sprzedazy, z przyjmowaniem towarów na stan magazynowy, z realizacją zamówień za pomoca terminali PDA, z dokumentacją logistyczną, z planowaniem optymalnej trasy przejazdu, z dostarczaniem paczek do klienta
StPr/21/0676
data rozpoczęcia pracy od 14.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

obsługa wózka widłowego
StPr/21/0677
data rozpoczęcia pracy od 13.04.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

bieżące naprawy i konserwacje budynku oraz jego wyposażenia, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego w urzędzie, realizacja zadań administracyjnych wspomagających sprawne i aktywne funkcjonowanie urzędu
StPr/21/0680
data rozpoczęcia pracy od 13.04.2021
wynagrodzenie od od 350 do 420 PLN

Sprzedaż kwiatów
StPr/21/0681
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN