Zamknij
REKLAMA
po odbyciu stażu zatrudnienie na stanowisku sekretarza sądowego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony; Zadania: prowadzenie akt spraw sądowych oraz urzadzeń ewidencyjnych, służących do ich rejestrowania, wykonywanie wydanych w sprawach zarządzeń, protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie innych czynnosci przewidzianych w regulaminie
StPr/21/0379
data rozpoczęcia pracy od 15.04.2021
wynagrodzenie od od 3 370 PLN

Diagnostyka i naprawa usterek mechanicznych / elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych. Kontrola stanu technicznego zespołów i układów elektrycznych i mechanicznych, przeprowadzanie ich regulacji i konserwacji. Wykonywanie zleconych napraw i kontrola jakości wykonanych prac. Dbanie o swoje stanowisko pracy. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów.
StPr/21/0380
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Wykonywanie czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem magazynu; przyjmowanie i wydawanie towarów; sporządzanie raportów i rejestracja towarów; dbanie o porządek na terenie magazynu
StPr/21/0381
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

przyjmowanie dostaw towaru, przygotowanie zamówień, obsługa urządzeń magazynowych
StPr/21/0382
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

wsparcie kierownika budowy, nadzór nad dcinkami budowy
StPr/21/0364
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 13 500 PLN

formowanie szalunków konstrukcyjnych montaż form ze stali lub drewna
StPr/21/0365
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 12 000 PLN

staż: pomoc w administracji biura i obsługa urządzeń biurowych; segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju; sprawdzanie dokumentów pod katem formalno-prawnym; przygotowywanie dokumentów księgowych; archiwizacja dokumentów księgowych; przygotowywanie dokumentów pracowniczych i tworzenie akt osobowych; przygotowywanie korespondencji z kontrahentami i urzędami; wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego
StPr/21/0366
data rozpoczęcia pracy od 08.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

staż: prace porządkowe na terenie Zakładu, zamiatanie dróg wewnętrznych, opieka nad terenem zielonym, pomoc przy transportowaniu żywności z Banku Żywności, pomoc przy dostawach towarów, wywożenie śmieci, czuwanie nad czystością terenów należących do Zakładu i w Zakładzie, drobne prace remontowe /w razie konieczności/
StPr/21/0367
data rozpoczęcia pracy od 08.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

staż: zapoznanie z przepisami podatkowymi i prawem bilansowym, prawem handlowym, ordynacją podatkową, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów dla klientów biura, prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT, PIT, sporządzanie list płac, deklaracji ZUS, zapoznanie się z programem PŁATNIK, sporządzanie bilansów przedsiębiorstw, wykonywanie dekretacji dokumentów księgowych, wprowadzanie dokumentów do programu
StPr/21/0368
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

przewóz osób (taksówki społeczne)
StPr/21/0372
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN