Zamknij
REKLAMA
przyjmowanie i wydawanie wyrobów oraz surowców, kompletowanie towarów zgodnie z zamówieniami klientów, prowadzenie, kontrola oraz rejestrowanie w systemie komputerowym przyjęć i wydawania wyrobów i surowców, rozładunek i załadunek wyrobów i surowców na środki transportowe w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem oraz kontrola prawidłowości załadunków.
StPr/21/0432
data rozpoczęcia pracy od 08.03.2021
wynagrodzenie od 2 800 - 3 200 PLN

staż: czynne i bierne uczestnictwo w rozprawach, przeprowadzanych w Kolegium, pomoc w archiwizacji akt, wysyłka i przyjmowanie korespondencji, redagowanie i edycja pism urzędowych itp.
StPr/21/0433
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

staż: przygotowywanie dokumentacji do archiwum, sporządzanie spisów zadawczo- odbiorczych dla archiwum, porządkowanie i segregowanie dokumentacji, obsługa systemów informatycznych, prowadzenie rejestrów i ewidencji, redagowanie prostych pism, czynności kancelaryjne, wydawanie zaświadczeń, przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, sprawdzanie przyjmowanych formularzy, dklaracji, wniosków pod kątem formalnej poprawności i kompletności, zakładanie teczek akt podatników, wykonywanie spisu akt
StPr/21/0434
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

staż: przygotowywanie dokumentacji do archiwum, sporządzanie spisów zadawczo- odbiorczych dla archiwum, porządkowanie i segregowanie dokumentacji, obsługa systemów informatycznych, prowadzenie rejestrów i ewidencji, redagowanie prostych pism, czynności kancelaryjne, wydawanie zaświadczeń, przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, sprawdzanie przyjmowanych formularzy, dklaracji, wniosków pod kątem formalnej poprawności i kompletności, zakładanie teczek akt podatników, wykonywanie spisu akt
StPr/21/0435
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

staż: przygotowywanie dokumentacji do archiwum, sporządzanie spisów zadawczo- odbiorczych dla archiwum, porządkowanie i segregowanie dokumentacji, obsługa systemów informatycznych, prowadzenie rejestrów i ewidencji, redagowanie prostych pism, czynności kancelaryjne, wydawanie zaświadczeń, przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, sprawdzanie przyjmowanych formularzy, dklaracji, wniosków pod kątem formalnej poprawności i kompletności, zakładanie teczek akt podatników, wykonywanie spisu akt
StPr/21/0436
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

filetowanie,pakowanie ,czynności produkcyjne ,praca stojąca wciągłym ruchu
StPr/21/0384
data rozpoczęcia pracy od 22.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

•Prowadzenie i ewidencja korespondencji •Koordynacja obiegu dokumentów •Porządkowanie i archiwizacja dokumentów •Sprawdzanie i opisywanie faktur
StPr/21/0437
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- Pomoc przy produkcji wyrobów piernikarskich; - Praca przy maszynach (piec, mieszarka)....
StPr/21/0438
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od od 2 900 PLN

staż: asystowanie przy obróbce, cięciu wypełnień drzwiowych, przygotowywanie komponentów do produkcji, osadzanie szyb do paneli, sklejanie i czyszczenie PVC i blach aluminiowych, montaż aplikacji Inox, składanie profilu i wypełnień drzwiowych
StPr/21/0440
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

staż: pobieranie próbek wody i ścieków pod nadzorem, zapoznanie, wdrażanie, stosowanie Systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO 17025:2018 obowiązującego w Laboratorium, wykonywanie badań pod nazdorem
StPr/21/0441
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN