Zamknij

inspektor ds kadrowo- płacowych

Nr oferty: StPr/20/1667Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: UNIWERSYTECKA 17, 87-100 Toruń, powiat: m. Toruń, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: prowadzenie spraw osobowych i ewidencyjnych pracowników przychodni, opracowywanie sprawozdań statystycznych, dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia, kontrola przestrzegania Regulaminu pracy przez pracowników, sporządzanie list obecności, wydawanie i rejestrowanie delegacji służbowych, opracowywanie preliminarza ZFŚS, naliczanie wynagrodzeń pracownikom MPS, naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego, sporządzanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z obszarem wynagrodzeń, zgłaszanie, wyrejestrowywanie pracowników do/ z ZUS, naliczanie wynagrodzeń dla pracowników oraz zleceniobiorców, kontakt z urzędami w zakresie obszaru wynagrodzeń oraz spraw pracowniczych, prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 05.12.2020
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Zawód:
  • Specjalista do spraw kadr (wymagany staż - [cbop.i18n.stazSerializer.lata]: 2)
   Uprawnienia:
   • obsługa komputera MS OFFICE
   • Obsługa programu "Płatnik"
    Pozostałe wymagania
    Inne wymagania: znajomość przepisówz zakresu prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych, bardzo dobra organizacja pracy własnej, oboweiązkowość, terminowość, odpowiedzialność, kreatywność, zaangażowanie
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
    Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
    Adres: UNIWERSYTECKA 17, 87-100 Toruń, powiat: m. Toruń, woj: kujawsko-pomorskie
    Osoba do kontaktu:
    Numer telefonu: 56 6119933
    E-mail: [email protected]
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: życiorys zawierający szczegółowy opis dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, stażu pracy- opatrzony klauzulą"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail
    sporządzanie zarządzeń do wypłaty z tytułu faktur za czynności tłumaczy, prowadzenie ewidencji koordynowanie wykonania wniosków państw obcych, wykonywanie drobnych tłumaczeń, przygotowywanie dokumentów do archiwum, bieżąca pomoc w pracy dot. obrotu prawnego z zagranicą
    StPr/20/1687
    data rozpoczęcia pracy od 08.12.2020
    wynagrodzenie od od 2 600 PLN

    praca na stanowisku frezera
    StPr/20/1688
    data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    - pobieranie krwi do analizy - przygotowanie próbek do transportu - rejestracja pacjentów - koordynowanie badań klinicznych
    StPr/20/1689
    data rozpoczęcia pracy od 27.11.2020
    wynagrodzenie od od 3 422 PLN

    opiniowanie w zakresie psychologicznym
    StPr/20/1683
    data rozpoczęcia pracy od 16.01.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    zamiatanie, koszenie terenów zielonych, odśnieżanie
    StPr/20/1684
    data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
    wynagrodzenie od od 1 300 PLN

    praca przy produkcji maseczek- sprawdzanie jakosci maseczek, układanie, pakowanie
    StPr/20/1686
    data rozpoczęcia pracy od 30.11.2020
    wynagrodzenie od od 2 600 PLN

    Pobieranie krwi pełnej Pobieranie osocza metodą plazmaferezy automat. Oznaczanie poziomu Hb wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia z pracodawcą
    StPr/20/3431
    data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
    wynagrodzenie od od 2 600 PLN

    realizacja zakupów na potrzeby własne Spółki zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi; odpowiedzialność za terminową i optymalną kosztowo realizację zamówień od dostawców, analiza rynku dostawców i ich ocena, stały kontakt i utrzymywanie dobrych relacji, pozyskiwanie nowych dostawców, współudział w negocjacjach cen i warunków dostawy, bieżący monitoring przebiegu procesu zakupowego i reagowanie w przypadku nieprawidłowości, ścisła współpraca z klientami wewnętrznymi, monitorowanie i analiza poziomu zapasów surowców i materiałów do zapewnienia ciągłości produkcji, przygotowywanie raportów.
    StPr/20/1676
    data rozpoczęcia pracy od 25.11.2020
    wynagrodzenie od 3 000 - 3 500 PLN

    wykonywanie zabiegów wg zleceń lekarskich, wykonywanie EKG, pobieranie krwi na badania w miejscu i środowisku pacjenta, przygotowywanie gabinetów lekarskich, pielęgniarskich do przyjęć, wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych i leczniczych w środowisku pacjenta, ustalanie diagnozy pielęgniarskiej w środowisku pacjenta
    StPr/20/1677
    data rozpoczęcia pracy od 25.11.2020
    wynagrodzenie od od 2 600 PLN

    - przygotowanie pism procesowych - bieżący kontakt z firmami obsługiwanymi przez Kancelarię
    StPr/20/1679
    data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
    wynagrodzenie od 3 000 - 6 000 PLN