Zamknij
REKLAMA
szycie namiotów, szycie ciężkie na maszynach z potrójnym transportem
StPr/21/0860
data rozpoczęcia pracy od 11.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 700 PLN

przewóz towarów na terenie całej Polski
StPr/21/0848
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
wynagrodzenie od od 4 210 PLN

szycie bluzek damskich
StPr/21/0849
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

bieżące naprawy i konserwacje budynku oraz jego wyposażenia, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego w urzędzie, realizacja zadań administracyjnych wspomagających sprawne i aktywne funkcjonowanie urzędu
StPr/21/0851
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 350 do 420 PLN

obszar produkcji: praca przy grilu, frytownicach, tosterach oraz garnirowaniu, uzupełnianie zapasów, przygotowywanie produktów (np. kanapek, sałatek, deserów) i półproduktów, utrzymywanie w czystości pomieszczeń, urządzeń, sprzętów, narzędzi i naczyń; obszar sprzedaży: przygotowywanie deserów oraz napojów zimnych i gorących, obsługa kasy związana z odpowiedzialnością za mienie powierzone na tym stanowisku z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się, przyjmowanie, zestawianie i wydawanie zamówień, uzupełnianie zapasów, utrzymywanie w czystości pomieszczeń, urządzeń, sprzętów, narzędzi i naczyń; prace magazynowe oraz prace przygotowawcze przed otwarciem i po zamknięciu restauracji oraz dostawy na obszar kuchni i serwisu; sala restauracyjna: prace porządkowe, utrzymywanie w czystości pomieszczeń
StPr/21/0855
data rozpoczęcia pracy od 21.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

nauczanie matematyki i informatyki
StPr/21/0859
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 3 500 do 4 800 PLN

Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynków mieszkalnych i lokali użytkowych, Obsługa interesantów i prowadzenie korespondencji dotyczącej administrowanych zasobów, Przyjmowanie zgłoszeń w zakresie zaistniałych awarii oraz usterek wynikających, z bieżącej eksploatacji budynków mieszkalnych i lokali użytkowych, Nadzór nad terminowym załatwianiem przyjętych zgłoszeń, Kontrola jakości wykonywanych prac porządkowych, deratyzacyjnych, dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych, pielęgnacyjnych zieleni, Organizowanie i udział w zebraniach z mieszkańcami administrowanych budynków, Praca głównie na terenie administrowanych zasobów Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych uzupełniana pracą biurową, Rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenów zewnętrznych oraz utrzymania części wspólnych nieruchomości. (dokumenty aplikacyjne - zgodnie z wymogami umieszczonymi na stronie www.smkopernik.pl )
StPr/21/0846
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

sprawowanie opieki nad dziećmi w żłobku
StPr/21/0845
data rozpoczęcia pracy od 20.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 000 PLN

Staż FP -Zapoznanie się ze strukturą Centrum, obsługa klienta: przyjmowanie wniosków o świadczenia, udzielanie informacji, obsługa korespondencji, obsługa archiwum, kompletowanie teczek, zwrotnych potwierdzeń odbioru, redagowanie pism, obsługa programów rejestracyjnych, wprowadzanie danych do systemów informatycznych, obsługa urządzeń biurowych
StPr/21/0847
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

prace porządkowe wokół terenu (zamiatanie, dbanie o zieleń, zimą odśnieżanie). Sprzątanie wewnątrz obiektu.
StPr/21/0837
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 300 PLN