Zamknij

Księgowy

Nr oferty: StPr/20/1656Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Piekary 51, 87-100 Toruń, powiat: m. Toruń, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: prowadzenie ewidencji rozrachunków z uczestnikami postępowania sądowego, sprawdzanie rachunków/faktur złożonych przez w/w uczestników, sporzadzanie przelewów wypłat należności dla w/w uczestników, miesieczne uzgadnianie w/w ewidencji, prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych, dotyczących Funduszy Pomocy poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej dla Sądu Okręgowego w Toruniu oraz Sądu Rejonowego w Chełmnie, Golubiu- Dobrzyniu i Wąbrzeźnie, sporządzanie przelewów dot. wypłat FPPoPP, miesięczne uzgadnianie w/w ewidencji, sporządzanie sprawozdań Rb-33, Rb-N, Rb-Z dot. FPPoPP w czasookresach wynikających z odrębnych przepisów itp.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 03.12.2020
Wynagrodzenie brutto: od 2 600 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne, kierunek: kierunek finanse
  Uprawnienia:
  • znajomość i obsługa komputera
  • obsługa pakietu MS OFFICE - EXCEL, WORD
   Wymagania dodatkowe
   Zawód:
   • Księgowy (wymagany staż - [cbop.i18n.stazSerializer.lata]: 3)
    Pozostałe wymagania
    Inne wymagania: niekaralność, znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości, przepisów płacowo- kadrowych i finansów publicznych, znajomość techniki pracy biurowej, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, rzetelność, wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: SĄD OKRĘGOWY TORUŃ
    Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
    Adres: Piekary 51, 87-100 Toruń, powiat: m. Toruń, woj: kujawsko-pomorskie
    Osoba do kontaktu:
    Numer telefonu:
    E-mail:
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: list motywacyjny ze wskazaniem sygnatury Kd-1011-180/20, kwestionariusza osobowego, kserokopii dokumentów potwierdzajacych wykształcenie, oswiadczenia: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, ośw., że przeciwko kandydatowi nie toczy się
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
    sporządzanie zarządzeń do wypłaty z tytułu faktur za czynności tłumaczy, prowadzenie ewidencji koordynowanie wykonania wniosków państw obcych, wykonywanie drobnych tłumaczeń, przygotowywanie dokumentów do archiwum, bieżąca pomoc w pracy dot. obrotu prawnego z zagranicą
    StPr/20/1687
    data rozpoczęcia pracy od 08.12.2020
    wynagrodzenie od od 2 600 PLN

    praca na stanowisku frezera
    StPr/20/1688
    data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    - pobieranie krwi do analizy - przygotowanie próbek do transportu - rejestracja pacjentów - koordynowanie badań klinicznych
    StPr/20/1689
    data rozpoczęcia pracy od 27.11.2020
    wynagrodzenie od od 3 422 PLN

    opiniowanie w zakresie psychologicznym
    StPr/20/1683
    data rozpoczęcia pracy od 16.01.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    zamiatanie, koszenie terenów zielonych, odśnieżanie
    StPr/20/1684
    data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
    wynagrodzenie od od 1 300 PLN

    praca przy produkcji maseczek- sprawdzanie jakosci maseczek, układanie, pakowanie
    StPr/20/1686
    data rozpoczęcia pracy od 30.11.2020
    wynagrodzenie od od 2 600 PLN

    Pobieranie krwi pełnej Pobieranie osocza metodą plazmaferezy automat. Oznaczanie poziomu Hb wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia z pracodawcą
    StPr/20/3431
    data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
    wynagrodzenie od od 2 600 PLN

    realizacja zakupów na potrzeby własne Spółki zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi; odpowiedzialność za terminową i optymalną kosztowo realizację zamówień od dostawców, analiza rynku dostawców i ich ocena, stały kontakt i utrzymywanie dobrych relacji, pozyskiwanie nowych dostawców, współudział w negocjacjach cen i warunków dostawy, bieżący monitoring przebiegu procesu zakupowego i reagowanie w przypadku nieprawidłowości, ścisła współpraca z klientami wewnętrznymi, monitorowanie i analiza poziomu zapasów surowców i materiałów do zapewnienia ciągłości produkcji, przygotowywanie raportów.
    StPr/20/1676
    data rozpoczęcia pracy od 25.11.2020
    wynagrodzenie od 3 000 - 3 500 PLN

    wykonywanie zabiegów wg zleceń lekarskich, wykonywanie EKG, pobieranie krwi na badania w miejscu i środowisku pacjenta, przygotowywanie gabinetów lekarskich, pielęgniarskich do przyjęć, wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych i leczniczych w środowisku pacjenta, ustalanie diagnozy pielęgniarskiej w środowisku pacjenta
    StPr/20/1677
    data rozpoczęcia pracy od 25.11.2020
    wynagrodzenie od od 2 600 PLN

    - przygotowanie pism procesowych - bieżący kontakt z firmami obsługiwanymi przez Kancelarię
    StPr/20/1679
    data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
    wynagrodzenie od 3 000 - 6 000 PLN