Zamknij

dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (nr 338

Nr oferty: StPr/20/3381Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Legionów 70-76, 87-100 Toruń, powiat: m. Toruń, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Główne obowiązki: Wykonywanie w ramach stosunku pracy zadań określonych w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a w szczególności: 1. przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, 2. przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy, 3. przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia, 4. zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego, 5. zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych, 6. powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, 7. powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, 8. współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego. Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Umowa o pracę obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku(pierwsza umowa na czas określony 1 rok) Równoważny czas pracy w systemie dwuzmianowym.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: dwie zmiany
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.01.2021
Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie zawodowe, medyczne
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie: - wykształcenie wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego, pozostałe wymagania niezbędne: - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii i traumatologii, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu, - umiejętność obsługi komputera, działania pod presja czasu, - opanowanie, odporność na stres, kultura osobista w komunikacji interpersonalnej.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu:
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys i własnoręcznie podpisany list motywacyjny, - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, - kopie dokumentów potwierdzających 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zadań na stanowisku dyspozy
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
  sporządzanie zarządzeń do wypłaty z tytułu faktur za czynności tłumaczy, prowadzenie ewidencji koordynowanie wykonania wniosków państw obcych, wykonywanie drobnych tłumaczeń, przygotowywanie dokumentów do archiwum, bieżąca pomoc w pracy dot. obrotu prawnego z zagranicą
  StPr/20/1687
  data rozpoczęcia pracy od 08.12.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  praca na stanowisku frezera
  StPr/20/1688
  data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  - pobieranie krwi do analizy - przygotowanie próbek do transportu - rejestracja pacjentów - koordynowanie badań klinicznych
  StPr/20/1689
  data rozpoczęcia pracy od 27.11.2020
  wynagrodzenie od od 3 422 PLN

  opiniowanie w zakresie psychologicznym
  StPr/20/1683
  data rozpoczęcia pracy od 16.01.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  zamiatanie, koszenie terenów zielonych, odśnieżanie
  StPr/20/1684
  data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
  wynagrodzenie od od 1 300 PLN

  praca przy produkcji maseczek- sprawdzanie jakosci maseczek, układanie, pakowanie
  StPr/20/1686
  data rozpoczęcia pracy od 30.11.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Pobieranie krwi pełnej Pobieranie osocza metodą plazmaferezy automat. Oznaczanie poziomu Hb wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia z pracodawcą
  StPr/20/3431
  data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  realizacja zakupów na potrzeby własne Spółki zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi; odpowiedzialność za terminową i optymalną kosztowo realizację zamówień od dostawców, analiza rynku dostawców i ich ocena, stały kontakt i utrzymywanie dobrych relacji, pozyskiwanie nowych dostawców, współudział w negocjacjach cen i warunków dostawy, bieżący monitoring przebiegu procesu zakupowego i reagowanie w przypadku nieprawidłowości, ścisła współpraca z klientami wewnętrznymi, monitorowanie i analiza poziomu zapasów surowców i materiałów do zapewnienia ciągłości produkcji, przygotowywanie raportów.
  StPr/20/1676
  data rozpoczęcia pracy od 25.11.2020
  wynagrodzenie od 3 000 - 3 500 PLN

  wykonywanie zabiegów wg zleceń lekarskich, wykonywanie EKG, pobieranie krwi na badania w miejscu i środowisku pacjenta, przygotowywanie gabinetów lekarskich, pielęgniarskich do przyjęć, wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych i leczniczych w środowisku pacjenta, ustalanie diagnozy pielęgniarskiej w środowisku pacjenta
  StPr/20/1677
  data rozpoczęcia pracy od 25.11.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  - przygotowanie pism procesowych - bieżący kontakt z firmami obsługiwanymi przez Kancelarię
  StPr/20/1679
  data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
  wynagrodzenie od 3 000 - 6 000 PLN