Zamknij
projektowanie maszyn i urządzeń dla branży mięsnej przygotowanie dokumentacji produkcyjnej wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych optymalizacja i modernizacja istniejących rozwiązań konstrukcyjnych znajomość systemów projektowania CAD 2D i 3D
StPr/20/1503
data rozpoczęcia pracy od 21.10.2020
wynagrodzenie od od 4 930 PLN

Montaż urządzeń i kanałów wentylacyjnych. Praca na terenie Torunia i całej Polski . Delegacja - od pon - do pt, weekendy wolne. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie, oraz dietę w wys. 30 zł/ dziennie na wyzywienie.
StPr/20/1504
data rozpoczęcia pracy od 21.10.2020
wynagrodzenie od 2 900 - 3 500 PLN

obsługa klienta , obsługa kasy fiskalnej , wykładanie towaru , sprawdzanie dat przydatności.
StPr/20/1505
data rozpoczęcia pracy od 26.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poszukuje kandydatek / kandydatów na stanowisko: Dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Główne obowiązki: Wykonywanie w ramach stosunku pracy zadań określonych w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a w szczególności: 1. przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, 2. przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy, 3. przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia, 4. zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego, 5. zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych, 6. powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, 7. powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, 8. współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego. Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Umowa o pracę obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku (pierwsza umowa na czas określony 1 rok) Równoważny czas pracy w systemie dwuzmianowym. Wynagrodzenie zasadnicze: 4 500 zł brutto. Dodatkowe składniki wynagrodzenia: Dodatek specjalny 1 340 zł brutto, Dodatek za wysługę lat pracy do 20% wynagrodzenia zasadniczego, inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
StPr/20/3089
data rozpoczęcia pracy od 16.11.2020
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

obsługa maszyn i urządzeń do produkcji napojów wynagrodzenie 2600 zł brutto+ 400 zł premii
StPr/20/1494
data rozpoczęcia pracy od 20.10.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

- Obsługa sprzętu biurowego, kserowanie, skanowanie, archiwizowanie dokumentów - Przygotowywanie pism i korespondencji biznesowej - Obsługa zamówień materiałów biurowo- spożywczych oraz usług na potrzeby biura - koordynację obiegu dokumentów - współpracę i wsparcie wszystkich działów w organizacji a szczególnie Zarządu obsługę spotkań w zakresie: prowadzenia kalendarza spotkań, obsługi gości rezerwacje hoteli, transferów przygotowywanie ofert produktowych elastyczna gotowość do działań zlecanych przez przełożonego
StPr/20/1495
data rozpoczęcia pracy od 20.10.2020
wynagrodzenie od 3 422 - 4 550 PLN

przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji; wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych; rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczanie ich przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą; prawidłowe oznakowanie składowanych towarów; przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań; utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, przejezdności dróg transportowych, eksploatacyjnych i pożarowych: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ppoż.; prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi; czynny udział w inwentaryzacjach, doraźnych, ciągłych, zdawczo-odbiorczych.
StPr/20/1496
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

staż FP dla osób zarejestrowanych w PUP dla M. Torunia wykonywanie prac związanych z porzadkowaniem i utrzymaniem estetyki oraz czystości terenów otaczających siedzibę PUP, usuwanie odpadów komunalnych z terenów otaczających budynek PUP, koszenie, podlewanie trawników, zamiatanie placu, utrzymywanie w czystości nawierzchni chodnika przylegajacego do obiektu, zgłaszanie na bieżąco oraz usuwanie wszelkich awarii i usterek na terenie należącym do PUP
StPr/20/1497
data rozpoczęcia pracy od 26.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Montaż koryt kablowych, układanie przewodów, montaż puszek, gniazd, włączników
StPr/20/1498
data rozpoczęcia pracy od 20.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Obsługa maszyn produkcyjnych w trybie automatycznym i półautomatycznym, przygotowanie detali, Produkcja końcówek aluminiowych oraz montaż przewodów aluminiowych, gumowych i stalowo-gumowych. Kontrola wizualna jakości. Ręczne prace transportowe. Prowadzenie dokumentacji produkcyjnej.
StPr/20/1500
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN