Zamknij
REKLAMA

obsługa maszyny do produkcji sznurka ( szydełkarka)
StPr/20/1092
data rozpoczęcia pracy od 06.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

m.in. zapewnienie osobom przyjmowanym równego traktowania, wykonywanie zabiegów higieniczno- sanitarnych, wykonywanie zabiegów medycznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi, przyjmowanie interesantów w sprawach zwiazanych z regulowaniem należności, prowadzenie rejestru ponagleń, prowadzenie akt pensjonariuszy, prowadzenie rejestru upomnień
StPr/20/1093
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 2 900 PLN

m.in. zapewnienie osobom przymowanym równego traktowania, wykonywanie zabiegów higieniczno- sanitarnych, wykonywanie zabiegów medycznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi, zapewnienie stałej opieki i nadzoru nad osobami przebywającymi w Dziale Izba Wytrzeźwień.
StPr/20/1094
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 2 900 PLN

kompletowanie zamówień (kartki okolicznościowe)
StPr/20/1096
data rozpoczęcia pracy od 06.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

sprzątanie pomieszczeń biurowych, magazynu, sanitariatów
StPr/20/1097
data rozpoczęcia pracy od 06.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

diagnostyka i naprawa sprzętu RTV w punkcie serwisowym oraz u klienta
StPr/20/1086
data rozpoczęcia pracy od 05.08.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

koordynacja i obsługa ruchu turystycznego na terenie ruin Zamku Krzyżackiego, opracowywanie i realizacja programów edukacyjno- historycznych, tworzenie i koordynacja imprez, ekspozycji o charakterze historycznym, prowadzenie wszelkich, innych działań w Centrum Kultury Zamek Krzyżacki wymagających wiedzy historycznej, np.tworzenie projektów, artkułów, broszur, itp.; konsultacje historyczne, przeprowadzanie wykładów, konferencji tematycznych, oprowadzanie grup zorganizowanych, sprzedaż biletów wstępu na ruiny zamku krzyżackiego, wystawianie faktur dla klientów, pzrestrzeganie zapisów intrukcji kasowej
StPr/20/1087
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

prace związane z budową kolektora deszczowego w Toruniu
StPr/20/1088
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

kontrolowanie pracowników z realizacji zakresu obowiązków tj. utrzymania czystości w pomieszczeniach, przeprowadzanie rozmów z kierownikami obiektów na temat wykonywania przez nich usługi, podpisywanie dokumentów
StPr/20/1089
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

rozładunek przy dostawach, przyjmowanie, wydawanie i układanie towarów towarów
StPr/20/1091
data rozpoczęcia pracy od 05.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN