Zamknij
sporządzanie zarządzeń do wypłaty z tytułu faktur za czynności tłumaczy, prowadzenie ewidencji koordynowanie wykonania wniosków państw obcych, wykonywanie drobnych tłumaczeń, przygotowywanie dokumentów do archiwum, bieżąca pomoc w pracy dot. obrotu prawnego z zagranicą
StPr/20/1687
data rozpoczęcia pracy od 08.12.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

praca na stanowisku frezera
StPr/20/1688
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- pobieranie krwi do analizy - przygotowanie próbek do transportu - rejestracja pacjentów - koordynowanie badań klinicznych
StPr/20/1689
data rozpoczęcia pracy od 27.11.2020
wynagrodzenie od od 3 422 PLN

opiniowanie w zakresie psychologicznym
StPr/20/1683
data rozpoczęcia pracy od 16.01.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

zamiatanie, koszenie terenów zielonych, odśnieżanie
StPr/20/1684
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

praca przy produkcji maseczek- sprawdzanie jakosci maseczek, układanie, pakowanie
StPr/20/1686
data rozpoczęcia pracy od 30.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Pobieranie krwi pełnej Pobieranie osocza metodą plazmaferezy automat. Oznaczanie poziomu Hb wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia z pracodawcą
StPr/20/3431
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

realizacja zakupów na potrzeby własne Spółki zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi; odpowiedzialność za terminową i optymalną kosztowo realizację zamówień od dostawców, analiza rynku dostawców i ich ocena, stały kontakt i utrzymywanie dobrych relacji, pozyskiwanie nowych dostawców, współudział w negocjacjach cen i warunków dostawy, bieżący monitoring przebiegu procesu zakupowego i reagowanie w przypadku nieprawidłowości, ścisła współpraca z klientami wewnętrznymi, monitorowanie i analiza poziomu zapasów surowców i materiałów do zapewnienia ciągłości produkcji, przygotowywanie raportów.
StPr/20/1676
data rozpoczęcia pracy od 25.11.2020
wynagrodzenie od 3 000 - 3 500 PLN

wykonywanie zabiegów wg zleceń lekarskich, wykonywanie EKG, pobieranie krwi na badania w miejscu i środowisku pacjenta, przygotowywanie gabinetów lekarskich, pielęgniarskich do przyjęć, wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych i leczniczych w środowisku pacjenta, ustalanie diagnozy pielęgniarskiej w środowisku pacjenta
StPr/20/1677
data rozpoczęcia pracy od 25.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- przygotowanie pism procesowych - bieżący kontakt z firmami obsługiwanymi przez Kancelarię
StPr/20/1679
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od 3 000 - 6 000 PLN