Zamknij
REKLAMA

montaż płytek podłogowych i sciennych, układanie płytek z różnych materiałów, klejenie, fugowanie, docinanie, prace pomocnicze.
StPr/20/1112
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od 4 000 - 6 000 PLN

kontrola i przegląd warunków pracy, prowadzenie szkoleń z zakresu bhp dla pracowników; doradztwo w zakresie bhp; przeprowadzanie szkoleń wyznaczonych pracowników z zakresie udzielania pierwszej pomocy i p.poż.; nadzorowanie wyposażenia budynków, obiektów i terenów zajmowanych przez Spółkę w sprzęt p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.
StPr/20/1113
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 1 500 PLN

prace monterskie - konstrukcje stalowe, wiedza z zakresu asosrtyment narzędzi, stali, mile widziana znajomość rysunku technicznego
StPr/20/0705
data rozpoczęcia pracy od 24.08.2020
wynagrodzenie od 3 280 - 3 500 PLN

zg. ze stanowiskiem
StPr/20/0713
data rozpoczęcia pracy od 24.08.2020
wynagrodzenie od 3 280 - 3 500 PLN

praca związana z w/w stanowiskiem
StPr/20/0471
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

Obsługa sklepu spożywczego
StPr/20/1107
data rozpoczęcia pracy od 11.08.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

prace ślusarskie
StPr/20/1109
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 700 PLN

pracna na stanowisku frezera
StPr/20/1110
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 700 PLN

dozór terenu, porzadkowanie terenu, prace ogrodnicze ( koszenie trawy), palenie w piecu w sezonie grzewczm ( pracodawca skieruje na kurs), odsnieżanie zimą, drobne naprawy
StPr/20/1101
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

przygotowanie zestawień kosztów ogrzewania i podgrzania ciepłej wody, przygotowanie danych do rozliczenia kosztów ogrzewania grup rozliczeniowych, analiza miesięcznych raportów dostawcy energii cieplnej, prognozowanie kosztów podgrzania ciepłej wody, kontrola działania węzłów cieplnych, ustalanie zakresu prac remontowych w węzłach cieplnych, typowanie węzłów cieplnych do modernizacji.
StPr/20/1105
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od 3 100 - 3 600 PLN