Zamknij
REKLAMA

filetowanie, produkcja, praca stojąca, praca w grudziądzu, ruch ciągły
StPr/20/0992
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

kontrolowanie pracowników z realizacji zakresu obowiazków, przeprowadzanie rozmów z kierownikami obiektów na temat wykonywania przez nich usługi, pilnowanie, podpisywanie dokumentów.
StPr/20/1070
data rozpoczęcia pracy od 04.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

pomoc przy tankowaniu paliwa, prace porządkowe
StPr/20/1071
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

pomoc przy tankowaniu paliwa, prace porządkowe
StPr/20/1072
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

księgowanie dokumentów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz w księdze handlowej
StPr/20/1073
data rozpoczęcia pracy od 04.08.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 4 000 PLN

nauczanie zawodowe z zakresu florystyki, prowadzenie zajęć w szkole policealnej w systemie weekendowym
StPr/20/1074
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

nauczanie zawodowe z zakresu stomatologii, prowadzenie zajęć w szkole policealnej w systemie weekendowym
StPr/20/1075
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

nauczanie zawodowe z zakresu pedagogiki, prowadzenie zajęć w szkole policealnej w systemie weekendowym
StPr/20/1076
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

nauczanie zawodowe z zakresu psychologii, prowadzenie zajęć w szkole policealnej w systemie weekendowym
StPr/20/1077
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

nauczanie zawodowe z zakresu kosmetologii, prowadzenie zajęć w szkole policealnej w systemie weekendowym
StPr/20/1078
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN