Zamknij
Praca dla nauczyciela, który potrafi lub jest gotowy nauczyć się: - komunikować z uczniami w sposób empatyczny, mówiąc w języku faktów, uczuć i potrzeb, bez oceniania, krytykowania i porównywania; - mediować w sytuacjach konfliktowych; - stawiać granice w sposób empatyczny i słyszeć granice stawiane przez uczniów.
StPr/23/0147
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
wynagrodzenie od od 30 do 50 PLN

praca dla nauczyciela, który potrafi lub jest gotowy nauczyć się: - komunikować z uczniami w sposób empatyczny- mówiąc w języku faktów, uczuć i potrzeb- bez oceniania, krytykowania i porównywania, - mediować w sytuacjach konfliktowych, - stawiać granice w sposób empatyczny i słyszeć granice stawiane przez uczniów
StPr/23/0148
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
wynagrodzenie od od 30 do 50 PLN

Praca dla nauczyciela, który potrafi lub jest gotowy nauczyć się: - komunikować z uczniami w sposób empatyczny, mówiąc w języku faktów, uczuć i potrzeb, bez oceniania, krytykowania i porównywania; - mediować w sytuacjach konfliktowych; - stawiać granice w sposób empatyczny i słyszeć granice stawiane przez uczniów.
StPr/23/0144
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
wynagrodzenie od od 30 do 50 PLN

praca dla nauczyciela, który potrafi lub jest gotowy nauczyć się: - komunikować z uczniami w sposób empatyczny- mówiąc w języku faktów, uczuć i potrzeb- bez oceniania, krytykowania i porównywania, - mediować w sytuacjach konfliktowych, - stawiać granice w sposób empatyczny i słyszeć granice stawiane przez uczniów
StPr/23/0146
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
wynagrodzenie od od 30 do 50 PLN

praca dla nauczyciela, który potrafi lub jest gotowy nauczyć się: - komunikować z uczniami w sposób empatyczny- mówiąc w języku faktów, uczuć i potrzeb- bez oceniania, krytykowania i porównywania, - mediować w sytuacjach konfliktowych, - stawiać granice w sposób empatyczny i słyszeć granice stawiane przez uczniów
StPr/23/0145
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Zgodny z harmonogramem stażu
StPr/23/0062
data rozpoczęcia pracy od 21.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

praca z dzieckiem autystycznym
StPr/23/0143
data rozpoczęcia pracy od 13.02.2023
wynagrodzenie od od 3 329 PLN

Naliczanie wynagrodzeń, w oparciu o obowiązujące regulacje prawne oraz z uwzględnieniem zasad wynagradzania obowiązujących, sporządzanie list płac, przygotowywanie rozliczeń oraz deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, przygotowywanie rocznych deklaracji i informacji podatkowych oraz informacji ZUS.
StPr/23/0142
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od od 3 900 PLN

projektowanie sklepów internetowych oraz stron internetowych, tworzenie szablonów i gotowych rozwiązań
StPr/23/0139
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 500 do 5 500 PLN

rozwój i utrzymanie bieżącej infrastruktury informatycznej, rozwój i tworzenie skryptów automatyzujacych w Node.js, odpowiadanie na potrzeby pracowników biura i magazynu, rozwój i utrzymanie wewnętrznych systemów integrujących
StPr/23/0138
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 4 000 do 6 800 PLN