Zamknij
Utrzymanie sprawności linii produkcyjnej elektrod EKG m.in.: usuwanie usterek i awarii, ustawianie parametrów pracy maszyny, bieżąca regulacja maszyn i urządzeń, wykonywanie przezbrojeń wraz z regulacją maszyn, czynny udział w remontach maszyn, czynny udział w uruchamianiu i zatrzymywaniu maszyn, raportowanie wykonanej produkcji.
StPr/23/0184
data rozpoczęcia pracy od 08.02.2023
wynagrodzenie od od 4 400 do 4 700 PLN

prowadzenie książki przychodów i rozchodów
StPr/23/0185
data rozpoczęcia pracy od 08.02.2023
wynagrodzenie od od 3 500 do 4 500 PLN

Projektowanie maszyn i urządzeń dla branży mięsnej, przygotowanie dokumentacji produkcyjnej, wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych, optymalizacja i modernizacja istniejących rozwiązań konstrukcyjnych systemów projektowania CAD 2D i 3D
StPr/23/0157
data rozpoczęcia pracy od 07.02.2023
wynagrodzenie od od 5 500 PLN

- obsługa tokarek konwencjonalnych - obsługa frezarek uniwersalnych
StPr/23/0156
data rozpoczęcia pracy od 07.02.2023
wynagrodzenie od od 4 800 PLN

Prace spawalnicze przy produkcji maszyn, urządzeń i konstrukcji metalowych dla branży spożywczej
StPr/23/0155
data rozpoczęcia pracy od 07.02.2023
wynagrodzenie od od 5 830 PLN

• obsługa prasy krawędziowej • obsługa gilotyny • obsługa przyrządów pomiarowych • realizacja przyjętych harmonogramów produkcyjnych • dbanie o sprzęt, wysoką jakość oraz przestrzeganie zasad BHP • kontrola jakości wyprodukowanych elementów
StPr/23/0154
data rozpoczęcia pracy od 07.02.2023
wynagrodzenie od od 5 055 PLN

Monitorowanie stanów magazynowych, zaopatrywanie zakładu w materiały produkcyjne oraz organizacja transportu. Nadzorowanie stanu realizacji zamówień i dostaw. Wyjaśnianie spraw związanych z reklamacjami w zakresie jakości i ilości dostarczonego towaru. Kontakt z dostawcami, wysyłanie zapytań ofertowych. Wystawianie dokumentów magazynowych oraz kompletowanie dokumentów zakupu. Poszukiwanie nowych źródeł zaopatrzenia, nadzór nad procesem ich zatwierdzenia. Uzgadnianie z dostawcami i usługodawcami warunków współpracy tj. cen, minimalnej partii dostawy, czasu realizacji, warunków płatności i innych. Prowadzenie negocjacji warunków handlowych, ustalenie najkorzystniejszych warunków współpracy z dostawcami oraz budowanie długotrwałych relacji z nimi.
StPr/23/0153
data rozpoczęcia pracy od 07.02.2023
wynagrodzenie od od 3 970 PLN

- dokładna znajomość instalowanych urządzeń końcowych; - znajomość przebiegu kablowych linii telefonicznych, ich pojemności oraz miejsca zakończenia; - dokonywanie okresowych pomiarów kabli doziemnych; - dokonywanie okresowych przeglądów aparatów telefonicznych; - przedstawienie kierownikowi stacji potrzeb oraz ich terminowe rozliczenie z zużycia; - współpraca z innymi komórkami wewnętrzn. w zakresie usuwania uszkodzeń; - prowadzenie dokumnetacji zajętości kabli telefonicznych
StPr/23/0161
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 3 520 PLN

- utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej urządzeń komutacyjnych i teletransmisyjnych, - monitorowanie prawidłowości funkcjonowania w/w urządzeń, - diagnostyka i usuwanie problemów w działaniu infrastruktury i systemów teleinformatycznych, - konfiguracja urządzeń komutacji i teletransmisji, - prowadzenie i uaktualnianie dokumentacji technicznej, - udział we wdrażaniu do eksploatacji nowego sprzętu telekomunikacyjnego
StPr/23/0162
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 3 520 PLN

Naprawa samochodów osobowych i dostawczych
StPr/23/0168
data rozpoczęcia pracy od 07.02.2023
wynagrodzenie od od 3 900 PLN