Zamknij
Oddział Zewnętrzny w Toruniu Zakładu Karnego w Inowrocławiu przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie min. średnie. Zatrudnienie: I kwartał 2023r. OFERUJEMY: - stałą pracę, - pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia, - możliwość rozwoju zawodowego, - awanse związane z podwyższaniem uposażenia. Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy: - wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny, - wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny, - ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby, - wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia, - raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie, - nagrody uznaniowe, - nagrody jubileuszowe, - dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie, - dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.
StPr/22/2976
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2023
wynagrodzenie od od 4 327 PLN

Obsługa sprzedażowa stałych klientów operatora sieci komórkowej. Pomoc techniczna, obsługa infolinii przychodzącej. Wsparcie posprzedażowe klienta. Rozwiązywanie zgłoszeń, zapytań klienta.
StPr/22/2722
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Obsługa infolinii przychodzącej klientów niemieckojęzycznych. Przyjmowanie i rozwiązywanie zgłoszeń e-mail
StPr/22/2721
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

- serwis oraz montaż profesjonalnych urzadzeń i instalacji multimedialnych w obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej na terenie całego kraju (muzea, hotele, obiekty biurowe i konferencyjne), - obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna urządzeń Audio- Video (projektory, monitory, ekrany led, komputery), - wykonywanie bieżących oraz okresowych przeglądów i napraw instalacji multimedialnych, - raportowanie wykonywanych prac
StPr/22/2723
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 4 748,87 do 6 256,69 P

Praca polega na aktywnej sprzedaży opłatka świątecznego oraz innych akcesoriów świątecznych.
84/12/2022
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 20 do 60 PLN

Reklama produktów, zachęcanie klientów do zakupów produktu.
95/11/2022
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 30 PLN

– dbanie o dostępność środków czystości w kuchni i na zapleczu sanitarnym, – czyszczenie sprzętu kuchennego, powierzchni stołów, podłóg i maszyn, oraz zmywanie naczyń po zakończonym dniu pracy, – doraźna pomoc szefowi kuchni oraz pozostałym kucharzom, – pozostałe prace porządkowe, mające na cale utrzymanie kuchni w czystości, oraz ułatwienie pracy całej obsłudze lokalu. - przygotowywanie podstawowych potraw w stylu indyjski street food: samosa, pakora, mango lasii
StPr/22/2708
data rozpoczęcia pracy od 30.11.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Przyjmowanie dostaw towaru, rozładunek towaru, inwentaryzacja magazynu, współpraca z innymi działami Firmy
StPr/22/2707
data rozpoczęcia pracy od 30.11.2022
wynagrodzenie od od 5 000 do 5 500 PLN

- naliczanie i sporządzanie list wynagrodzeń- obsługa programu kadrowo - płacowego, - sporządzanie miesięcznych rozliczeń - składek ZUS, PDOF, PPK, sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, - przygotowywanie do wysyłki korespondencji wychodzącej, kopertowanie, wysyłka, - tworzenie raportów, zestawień i analiz z zakresu płac - pełnienie zastępstwa w sekretariacie - obsługa centrali telefonicznej, elektronicznego dziennika korespondencji
StPr/22/2706
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Miejsce produkcji mebli: Złotoria produkcja i montaż mebli . Montaż w instytucjach, firmach na terenie całego kraju (okresowe wyjazdy na montaże)
StPr/22/2720
data rozpoczęcia pracy od 30.11.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN