Zamknij
Przygotowywanie i dowóz towaru dla klienta, sporadycznie odbiór towaru od rolnika, dbanie o czystość auta po rozładunku
StPr/22/2736
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

Obsługa urządzeń pralniczych, składanie odzieży, zawieszanie na wieszaki, prasowanie.
StPr/22/2737
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

wykonywanie kursów zgodnie z rozkładem jazdy, sprzedaż biletów, wypełnianie kart drogowych, terminowe podstawianie autobusów, dbanie o bezpieczny transport pasażerów i bagażu CV należy wysłać na adres: [email protected]
StPr/22/2738
data rozpoczęcia pracy od 07.12.2022
wynagrodzenie od od 3 500 do 4 500 PLN

Lakierowanie za pomocą pistoletu natryskowego, kontrola procesu lakierowania
StPr/22/2732
data rozpoczęcia pracy od 12.12.2022
wynagrodzenie od od 4 800 PLN

praca na terenie Torunia, własnoręczny załadunek i rozładunek towaru na samochód
StPr/22/2731
data rozpoczęcia pracy od 12.12.2022
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Praca w Toruniu. Prace porządkowe n a targowisku, sprzątanie, odśnieżanie, zamiatanie, drobne naprawy
StPr/22/2730
data rozpoczęcia pracy od 12.12.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Power montaż stolarki budowlanej, zwłaszcza okien i rolet
StPr/22/2734
data rozpoczęcia pracy od 19.12.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Obsługa precyzyjnego automatycznego urządzenia pakującego APO-11P. Ustawienie wagi, założenie folii, tiulu - kontrola nad czujnikami ruchu. Zarządzanie podwładnym personelem.
StPr/22/2735
data rozpoczęcia pracy od 10.12.2022
wynagrodzenie od od 4 400 PLN

Przyjmowanie dostaw; • Kompletowanie i wydawanie towarów według zamówień • Rozładunek i załadunek towarów wózkiem widłowym; • Kontrola towarów na magazynie
StPr/22/1397
data rozpoczęcia pracy od 19.12.2022
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Oddział Zewnętrzny w Toruniu Zakładu Karnego w Inowrocławiu przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie min. średnie. Zatrudnienie: I kwartał 2023r. OFERUJEMY: - stałą pracę, - pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia, - możliwość rozwoju zawodowego, - awanse związane z podwyższaniem uposażenia. Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy: - wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny, - wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny, - ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby, - wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia, - raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie, - nagrody uznaniowe, - nagrody jubileuszowe, - dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie, - dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.
StPr/22/2976
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2023
wynagrodzenie od od 4 327 PLN