Zamknij

referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu

Nr oferty: StPr/22/1850Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń, powiat: m. Toruń, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: - rejestruje korespondencję przychodzącą w postaci papierowej i formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy [email protected] i e-puap w celu nadania dalszego biegu wpływającej dokumentacji - kompletuje i przygotowuje akta sprawy w formie teczki w celu przekazania do realizacji na poziomie merytorycznym - przygotowuje akta sprawy przydzielone pracownikowi merytorycznemu w wewnętrznym systemie kolejkowym oraz porządkuje akta spraw zakończonych, w tym przygotowuje dokumentację spraw zakończonych do brakowania - obsługuje Portal Informacyjno-Usługowy MRiPS - [email protected] w celu odbioru i selekcji wpływających dokumentów - wprowadza sprawy do systemu kolejkowego w celu dalszego ich przydziału na pracownika merytorycznego do realizacji - przygotowuje dane i informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdań finansowo-rzeczowych
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 05.08.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 657,53 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie ogólnokształcące
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: średnie pozostałe wymagania niezbędne: - znajomość przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej - znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, współdziałanie w grupie, asertywność - posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e - wykształcenie średnie: technik administracji - 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej - znajomość jednego z języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański lub j. włoski na poziomie komunikatywnym - umiejętność redagowania pism urzędowych
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń, powiat: m. Toruń, woj: kujawsko-pomorskie
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu:
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys/CV - własnoręcznie podpisany list motywacyjny - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia - własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o po
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
  indywidualne i grupowe poradnictwo i opieka psychologiczna; przygotowywanie i sporządzanie opinii, spostrzeżeń dotyczących uczestników; trening umiejętności interpersonalnych, społecznych; prowadzenie odpowiedniej dokumentacji
  StPr/22/1864
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od od 2 000 PLN

  obsługa kasy fiskalnej, spzredaż asortymentu związanego z wyposażeniem łazienek i wnętrz; dbanie o obsługę klienta oraz udział w budowaniu ekspozycji salonu łazienek
  StPr/22/1863
  data rozpoczęcia pracy od 09.08.2022
  wynagrodzenie od od 3 200 do 3 800 PLN

  Zatrudnimy sprzątaczkę do pracy w szkole w wymiarze 0,5 etatu, praca w godzinach popołudniowych
  StPr/22/1853
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od od 1 900 PLN

  wykonywanie kursów zgodnie z rozkładem jazdy, sprzedaż biletów, wypełnianie karty drogowej, terminowe podstawianie autobusów
  StPr/22/1861
  data rozpoczęcia pracy od 08.08.2022
  wynagrodzenie od od 3 500 PLN

  - rejestruje korespondencję przychodzącą w postaci papierowej i formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy [email protected] i e-puap w celu nadania dalszego biegu wpływającej dokumentacji - kompletuje i przygotowuje akta sprawy w formie teczki w celu przekazania do realizacji na poziomie merytorycznym - przygotowuje akta sprawy przydzielone pracownikowi merytorycznemu w wewnętrznym systemie kolejkowym oraz porządkuje akta spraw zakończonych, w tym przygotowuje dokumentację spraw zakończonych do brakowania - obsługuje Portal Informacyjno-Usługowy MRiPS - [email protected] w celu odbioru i selekcji wpływających dokumentów - wprowadza sprawy do systemu kolejkowego w celu dalszego ich przydziału na pracownika merytorycznego do realizacji - przygotowuje dane i informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdań finansowo-rzeczowych
  StPr/22/1850
  data rozpoczęcia pracy od 05.08.2022
  wynagrodzenie od od 3 657,53 PLN

  staż obsługa urzadzeń biurowych, obsługa sekretariatu, prowadzenie kalendarza spotkań, sporzadzanie pism wg zlecenia pracodawcy, komunikacja z klientami kancelarii, obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej
  StPr/22/1847
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  staż archiwizacja dokumentacji, wprowadzanie danych, wypełnianie tabel, porządkowanie plików, dokumentów, danych, współpraca z innymi pracownikami, przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji firmowej
  StPr/22/1848
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  zapoznanie się ze statutem Fundacji, zapoznanie z regulaminem pracy Fundacji, zapoznanie z przepisami bhp, ppoż oraz instrukcją sanitarną, zapoznanie z obsługą urzadzeń biurowych, przyjmowanie produktów pozyskanych przez Fundację, dystrybucja pozyskanej żywności, opracowywanie miesiecznych harmonogramów odbioru żywności , opracowywanie miesięcznych harmonogramów odbioru żywności przez organizacje charytatywne współpracujące z fundacją, współorganizacja warsztatów dla dzieci i dorosłych- beneficjentów Fundacji, dostarczanie żywności do toruńskich oraganizacji współpracujących z Fundacją itp
  StPr/22/1849
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  - udział w przeglądach technicznych, - nadzór robót remontowych i konserwacyjnych, - sporządzanie kosztorysów inwestorskich, - opracowywanie planów w zakresie remontów, - prowadzenie książek obiektów budowlanych
  StPr/22/1843
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od od 4 000 do 4 500 PLN

  przyjmowanie i wydawanie towarów (branża drogeryjna)
  StPr/22/1840
  data rozpoczęcia pracy od 03.08.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN