Zamknij
Zatrudnimy sprzątaczkę do pracy w szkole w wymiarze 0,5 etatu, praca w godzinach popołudniowych
StPr/22/1853
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 1 900 PLN

- rejestruje korespondencję przychodzącą w postaci papierowej i formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy [email protected] i e-puap w celu nadania dalszego biegu wpływającej dokumentacji - kompletuje i przygotowuje akta sprawy w formie teczki w celu przekazania do realizacji na poziomie merytorycznym - przygotowuje akta sprawy przydzielone pracownikowi merytorycznemu w wewnętrznym systemie kolejkowym oraz porządkuje akta spraw zakończonych, w tym przygotowuje dokumentację spraw zakończonych do brakowania - obsługuje Portal Informacyjno-Usługowy MRiPS - [email protected] w celu odbioru i selekcji wpływających dokumentów - wprowadza sprawy do systemu kolejkowego w celu dalszego ich przydziału na pracownika merytorycznego do realizacji - przygotowuje dane i informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdań finansowo-rzeczowych
StPr/22/1850
data rozpoczęcia pracy od 05.08.2022
wynagrodzenie od od 3 657,53 PLN

staż obsługa urzadzeń biurowych, obsługa sekretariatu, prowadzenie kalendarza spotkań, sporzadzanie pism wg zlecenia pracodawcy, komunikacja z klientami kancelarii, obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej
StPr/22/1847
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

staż archiwizacja dokumentacji, wprowadzanie danych, wypełnianie tabel, porządkowanie plików, dokumentów, danych, współpraca z innymi pracownikami, przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji firmowej
StPr/22/1848
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

zapoznanie się ze statutem Fundacji, zapoznanie z regulaminem pracy Fundacji, zapoznanie z przepisami bhp, ppoż oraz instrukcją sanitarną, zapoznanie z obsługą urzadzeń biurowych, przyjmowanie produktów pozyskanych przez Fundację, dystrybucja pozyskanej żywności, opracowywanie miesiecznych harmonogramów odbioru żywności , opracowywanie miesięcznych harmonogramów odbioru żywności przez organizacje charytatywne współpracujące z fundacją, współorganizacja warsztatów dla dzieci i dorosłych- beneficjentów Fundacji, dostarczanie żywności do toruńskich oraganizacji współpracujących z Fundacją itp
StPr/22/1849
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

- udział w przeglądach technicznych, - nadzór robót remontowych i konserwacyjnych, - sporządzanie kosztorysów inwestorskich, - opracowywanie planów w zakresie remontów, - prowadzenie książek obiektów budowlanych
StPr/22/1843
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 4 000 do 4 500 PLN

przyjmowanie i wydawanie towarów (branża drogeryjna)
StPr/22/1840
data rozpoczęcia pracy od 03.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

przyjmowanie i wydawanie towarów + sporadycznie rozwożenie towarów (branża drogeryjna)
StPr/22/1839
data rozpoczęcia pracy od 03.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

prowadzenie zajęć dydaktycznych, praca w Technikum Mundurowym w Toruniu
StPr/22/1842
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

PRACE POMOCNICZE W KUCHNI, SPRZĄTANIE SWOJEGO STANOWISKA PO ZAKOŃCZONEJ PRACY
StPr/22/1841
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN