Zamknij
przewożenie, załadunek i rozładunek towaru, dostarczanie towaru na produkcję, prowadzenie dokumentacji magazynowej. zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przepływu towarów przez magazyn.
StPr/22/1527
data rozpoczęcia pracy od 30.06.2022
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

sprzątanie stołówki, kuchni oraz pozostałych części szkoły; pomoc kucharce w przygotowywaniu posiłków; wydawanie posiłków cateringowych
StPr/22/1529
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych na boisku Orlik; dbanie o infrastrukturę boisk oraz zaplecza sanitarnego należącego do kompleksu
StPr/22/1528
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

• przewożenie, załadunek i rozładunek towaru, • dostarczanie towaru na produkcję, • prowadzenie dokumentacji magazynowej. • zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przepływu towarów przez magazyn.
StPr/22/0753
data rozpoczęcia pracy od 30.06.2022
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

przewóz towarów na terenie całego kraju
StPr/22/1519
data rozpoczęcia pracy od 23.06.2022
wynagrodzenie od od 5 500 do 6 000 PLN

wykonywanie reklam z tworzyw sztucznych
StPr/22/1523
data rozpoczęcia pracy od 23.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

1.W zakresie działalności pielęgniarskiej: -identyfikowanie potrzeb pacjenta -planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozpoznanymi potrzebami -stałe ocenianie skuteczności zastosowanych procedur pielęgnacyjno-leczniczych -motywowanie pacjenta do samopielęgnowania -przekazywanie dokładnej informacji o pacjencie członkom zespołu terapeutycznego -wdrażanie nowych technik i metod pielęgnowania -dokładne prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej - przestrzeganie praw pacjenta -kontrolowanie pod względem jakościowym i ilościowym wydanych diet. Organizowanie oraz stosowanie w oddziale prawidłowego żywienia pacjentów. 2.W zakresie działalności diagnostyczno-leczniczej: -współdziałanie w zakresie diagnozowania i leczenia -wykonywanie zaleceń lekarskich zgodnie z obowiązującymi zasadami -wykonywanie zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych według zaleceń zgodnie ze standardami, z zachowaniem obowiązku informowania pacjenta o przebiegu i skutkach tych zabiegów -współdziałanie w zakresie rehabilitacji psychospołecznej -wdrażanie do praktyki zawodowej elementów promocji zdrowia 3.W zakresie działalności organizacyjnej: -czuwanie nad bezpieczeństwem w oddziale -uczestnictwa w odprawach, szkoleniach organizowanych przez zwierzchników -dbanie o swoje stanowisko pracy -przestrzeganie zasad dezynfekcji bieżącej w oddziale na każdym stanowisku pracy -nadzorowanie prac sanitarno-porządkowych w oddziale -racjonalne gospodarowanie sprzętem: -medycznym jednorazowym -materiałem opatrunkowym -bielizną
StPr/22/1522
data rozpoczęcia pracy od 23.06.2022
wynagrodzenie od od 3 920 do 4 547 PLN

szycie bluzek damskich
StPr/22/1521
data rozpoczęcia pracy od 23.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Poszukujemy uczciwej, dobrze zorganizowanej osoby do prac magazynowych - przyjmowanie towaru, wydawanie towaru, utrzymywanie ładu w magazynie.
StPr/22/1520
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 600 PLN

zadaniem pracownika będzie załadowanie, dostawa i rozładowanie towaru zgodnie z harmonogramem (trasy jednodniowe) oraz prawidłowe rozliczenie i obieg dokumentacji
StPr/22/1526
data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN