Zamknij
staż FP zadania uzależnione od wydziału- praca w różnych wydziałach UM
StPr/22/1872
data rozpoczęcia pracy od 11.08.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

.
StPr/22/0915
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

obsługa maszyn do konfekcjonowania papieru toaletowego i ręczników
StPr/22/1873
data rozpoczęcia pracy od 11.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

kierowanie ciągnikiem rolniczym/ leśnym wraz z maszynami towarzyszącymi
StPr/22/1877
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 4 000 do 5 000 PLN

wycinka drzew, cięcia sanitarne drzew z podnośnika
StPr/22/1876
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 4 000 do 5 000 PLN

Wykonywanie stylizacji paznokci "pod same skórki" dłoni i stóp, prowadzenie zapisów klientów w programie beauty salon 24, sprzedaż sugerowana produktów spa, obsługa sprzętów specjalistycznych w tym frezarki podologicznej, utrzymanie stanowiska pracy w należytym porządku, obsługa facebooka, instagrama, bezpośredni kontakt z klientem.
StPr/22/1874
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

kontakt telefoniczny z klientem,( infolinia wychodząca) w zależności odprojektu
39/8/2022
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

WYKONYWANIE PROSTYCH CZYNNOŚCI PRODUKCYJNYCH PRZY PRODUKCJI CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, MONTOWANIE ELEMENTÓW PRZY LINI PRODUKCYJNEJ, UZUPEŁNIANIE ELEMENTOW I KOMPONENTÓW PRZY LINII PRODUKCYJNEJ, PAKOWANIE GOTOWYCH ELEMENTÓW.
StPr/22/1875
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1)Prowadzenie przeglądów bieżących i okresowych dróg, ulic, placów i parkingów w zakresie stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników; 2)Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nadzorowanych nawierzchni: typowanie, wycena, kontrolowanie i rozliczanie zleconych robót remontowych; 3)Planowanie miesięcznych remontów w oparciu o ustalony roczny plan rzeczowo-finansowy; 4)Sporządzanie planów rocznych budżetu poprzez przedmiarowanie, kosztorysowanie i wnioskowanie o umieszczenie w zapisie budżetowym; 5)Opracowywanie rocznych harmonogramów przeglądów podstawowych i rozszerzonych, zlecanie tych przeglądów, sporządzanie z nich dokumentacji dla celów przygotowywania planu bieżącego utrzymania obiektów mostowych; 6)Opracowywanie rocznych planów bieżącego utrzymania obiektów mostowych; 7)Dostarczanie informacji o stanie obiektów mostowych niezbędne do opracowania wieloletniego planu remontów i przebudów, analizowanie oraz wnioskowanie o wykonanie niezbędnych czynności na podstawie protokołów przeglądów bieżących drogowych obiektów inżynierskich, przygotowywanie dokumentacji przetargowych; 8)Sporządzanie sprawozdań miesięcznych oraz rocznych w zakresie wykorzystania środków finansowych na bieżące utrzymanie obiektów mostowych; 9)Udział w komisjach przetargowych, odbiorowych, naradach z gestorami sieci podziemnych, spotkaniach z organizacjami społecznymi w sprawach dróg; 10)Informowanie inspektorów odpowiedzialnych za oczyszczanie zimowe i letnie, urządzenia kanalizacji deszczowej oraz za oznakowanie poziome i pionowe o zauważonych nieprawidłowościach; 11)Przekazywanie wykonawcy placu budowy w zakresie prac remontowych jezdni i chodników przy udziale gestorów instalacji podziemnych; 12)Kontrola stanu technicznego wykonanych robót w zakresie odbiorów częściowych i końcowych remontów kapitalnych nawierzchni jezdni i chodników; 13)Prowadzenie dzienników objazdu dróg; 14)Przekazywanie na bieżąco, pracownikowi odpowiedzialnemu za ewidencję dróg, danych do prowadzenia książki drogi; 15)Prowadzenie ewidencji postulatów, wniosków, notatek prasowych, badanie w terenie zasadności wniosków, udzielanie odpowiedzi zainteresowanym; 16)Merytoryczne sprawdzanie protokołów odbioru i opiniowanie wystawionych przez wykonawcę faktur do zapłacenia; 17)Kompletowanie i przekazywanie do archiwum akt dotyczących spraw załatwionych z podziałem na poszczególne ulice miasta, 18)Kontrola pasów dróg publicznych w zakresie realizacji zjazdów bez zezwolenia Miejskiego Zarządu Dróg oraz przekazywanie informacji o zauważonych nowo wybudowanych zjazdach do pracownika zajmującego się wydawaniem zezwoleń na ich lokalizację.
StPr/22/1866
data rozpoczęcia pracy od 27.08.2022
wynagrodzenie od od 4 800 do 6 800 PLN

kontakt z indywidualnym klientem; telefoniczna sprzedaż produktów (telekomunikacyjnych, ubezpieczeń, produktów bankowych); umawianie klienta na spotkanie z doradcą
StPr/22/1870
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2022
wynagrodzenie od od 19,7 do 21 PLN