Zamknij

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych

Marii Skłodowskiej Curie 55, 87-125 Toruń
56/6500044

O nas

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (IIMPiB) składa się z trzech Oddziałów: Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach, Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie oraz Oddziału Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu.

Obecna struktura organizacyjna Instytutu i zakres kompetencji pozwala na stworzenie kompleksowej oferty merytorycznej w zakresie realizowanych badań i zleceń z przemysłu. Instytut IMPiB jest jedynym krajowym Instytutem Badawczym o tak interdyscyplinarnym charakterze oferującym skuteczne rozwiązania w dziedzinie inżynierii materiałów polimerowych, a w tym głównie modyfikacji i przetwórstwa termoplastów, żywic chemoutwardzalnych, kauczuków i elastomerów, farb i lakierów oraz projektowania i budowy maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw polimerowych w nowoczesnych formach współpracy z przemysłem.

Do szerokiego grona naszych klientów należą zakłady technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych i gumy, przemysłu lakierniczego, oraz podmioty działające w budownictwie, transporcie, ochronie środowiska, służbach wojskowych, medycynie i służbie zdrowia. Naszymi klientami są również instytucje publiczne, w tym władze samorządowe, sądy i prokuratura.

Instytut zgodnie z podstawowa misją i zapisami statutowymi- bardzo ściśle współpracuje z przemysłem, o czym świadczy chociażby członkostwo Instytutu IMPiB w Stowarzyszeniu Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, Stowarzyszeniu EKOGUMA czy Klastrze Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz Ponadregionalnym Centrum Naukowo-Przemysłowym POLINTEGRA.

Efektywna współpraca z przemysłem jest jedną z głównych ról, którą chce odgrywać nasz Instytut w realiach życia gospodarczego. Współpracujemy z przedsiębiorcami na wielu różnych poziomach: od kontaktów bezpośrednich naukowców poprzez wspólne projekty aż do uczestnictwa w różnorakich wspomnianych wyżej organizacjach branżowych o charakterze stowarzyszeń i klastrów.

Instytut uczestniczy również w międzynarodowych wydarzeniach naukowych. Prowadzimy bardzo szeroką współpracę nie tylko z wieloma zagranicznymi instytucjami naukowymi, lecz również za granicą znajdujemy odbiorców naszych usług komercyjnych. Na mapie naszych partnerów naukowych silnie zaznaczona jest Europa Środkowo ? Wschodnia: Ukraina, Rosja, Czechy, Słowacja czy Rumunia. Posiadamy również wielu partnerów z Europy Zachodniej, w tym w Niemczech, Francji i Hiszpanii.

Warto wspomnieć, iż Instytut jest organizatorem cyklicznych, międzynarodowych konferencji branży farb, tworzyw i elastomerów, których głównym celem jest transfer najnowszych osiągnięć
w tych dziedzinach do Polski, czyniąc z niej centrum informacji dla Europy Środkowej i Wschodniej.

Tej aktywności służy również działalność wydawnicza Instytutu, który jest wydawcą trzech czasopism naukowo-technicznych: ?Elastomery?, ? Farby i Lakiery?, ?Przetwórstwo Tworzyw?, o zasięgu międzynarodowym.
Rozwijając zakres naszych prac badawczych oraz podnosząc ich jakość, staramy się być postrzegani jako lider innowacyjnych rozwiązań technologicznych, których celem jest wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez implementację wyników naszych badań i zaawansowanych technologii.

Kompleksowa, interdyscyplinarna oferta merytoryczna Instytutu w zakresie realizowanych badań i ścisła współpraca z przemysłem i biznesem realizowana jest zgodnie z misją Instytutu, przy jednoczesnej dbałości o integracje tych działań. Podstawą sukcesów Instytutu jest kadra naukowo-badawcza i nowoczesne zaplecze aparaturowe. Nie do przecenienia są takie wartości jak: dbałość o jakość i rozwój, profesjonalizm, innowacyjność i kreatywność.

© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone