Zamknij

O nas

MODERN ACADEMY - Prywatna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych - powstała po to, by urzeczywistnić nowoczesną edukację, tworząc w ten sposób nowe standardy kształcenia na poziomie szkoły podstawowej. Naszym wiodącym założeniem jest wykorzystywanie najnowszych technologii w procesie dydaktycznym i wychowawczym, tak by przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Realizujemy to  poprzez zapewnienie uczniom narzędzi niezbędnych do rozwijania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach z różnych przedmiotów.

Modern Academy gwarantuje także nabycie kompetencji w zakresie języków obcych - biegłą znajomość języka angielskiego oraz podstaw dwóch dodatkowych języków: francuskiego i hiszpańskiego. W celu maksymalizacji efektywności kształcenia językowego, realizujemy je, nie tylko w ramach programowych zajęć lekcyjnych, ale także w formie zajęć pozalekcyjnych: warsztatów, gier i zabaw, a także świetlicy językowej. Wykreowany w ten sposób kontekst ma tworzyć przyjazną przestrzeń do wykorzystywania i utrwalania wiedzy nabytej podczas zajęć lekcyjnych oraz sprawdzania umiejętności komunikacyjnych dziecka w sytuacjach życia codziennego.