Zamknij

Grupa Edukacyjna Menedżer

Żółkiewskiego 46, 87-100 Toruń
56 659 89 70

O nas

Nasza szkoła stara się zapewnić uczniom wszechstronny, wielopłaszczyznowy i harmonijny rozwój zarówno w sferze społecznej , intelektualnej jak i duchowej. Wychowanie estetyczne w naturalny sposób łączy ze sobą realizację tych zamierzeń. Na zajęciach  rozwijających z muzyki, plastyki, tańca ,gry w szachy czy teatralnych uczeń styka się z dorobkiem artystycznym poprzednich pokoleń, na zajęciach ruchowych rozwija swoją tężyznę fizyczną, zaś lekcje z języków obcych, logiki , matematyki czy geografii poszerzają jego horyzonty.