Zamknij

Toruńska Szkoła Wyższa

Jęczmienna 23, 87-100 Toruń
695 000 011

O nas

Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa jest uczelnią niepubliczną istniejącą od 2003 roku. Uczelnia jest wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr. 281. Uczelnia prowadzi trzyletnie studia pierwszego stopnia na kierunkach: administracja, stosunki międzynarodowe i pedagogika oraz dwuletnie studia drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe. W ofercie edukacyjnej KJ-TSW ma również studia podyplomowe, które umożliwiają uzyskanie dodatkowych certyfikatów.