Zamknij
REKLAMA

09:10, 15.03.2019
Wiktoria Dołkowska z Zespołu Szkół w Dobrzejewicach zwyciężyła w XVI Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów. Finał odbył się dziś (14 marca) w Urzędzie Marszałkowskim. O zwycięstwo walczyło 12 uczniów z 4 szkół z naszego województwa. Konkurs to wspólna inicjatywa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz rektorów trzech publicznych uczelni naszego regionu: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Finał składał się z pisemnego testu i części ustnej, w której uczestniczyło 10 laureatów z najwyższą liczbą punktów z części pisemnej. Wyniki: I miejsce: Wiktoria Dołkowska, Zespół Szkół w Dobrzejewicach (gmina Obrowo) II miejsce: Wiktoria Julia Markowska, Zespół Szkół w Dobrzejewicach III miejsce: Alicja Tomaszewska, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w konkursie otrzymali nagrody finansowe. Fundatorem pierwszej nagrody był Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Drugą i trzecia nagrodę ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wyróżnieniem dla finalistów jest także wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym, celująca roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych objętych zakresem treści konkursu i przyznanie odpowiedniej liczby punktów podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. W komitecie organizacyjnym konkursu zasiedli: radny województwa Jacek Gajewski, dr Monika Kamper-Kubańska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Teresa Nowak z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, dr Dorota Sylwestrzak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kazimierz Burek z Kuratorium Oświaty w Toruniu, dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK, Wydział Prawa i Administracji UMK.
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA
REKLAMA
© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone