REKLAMA

Miliony do podziału w Toruniu dla organizacji pozarządowych

07:00, 29.12.2016 | WG
REKLAMA
Skomentuj
Do organizacji pozarządowych trafi spora suma na realizację zadań publicznych, fot. depositphotos

30 grudnia mija termin składania ofert do miejskich konkursów na realizację zadań publicznych w latach 2017-2019.

O jakie pieniądze chodzi? Kwota nie jest mała, bo sięga prawie 13,8 mln zł z miejskiej kasy. Taka suma trafi do organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym także toruńskich klubów sportowych.

Konkursy roczne ogłoszone przez władze Torunia pod koniec listopada dotyczą następujących zadań: rozwoju sportu, zdrowia publicznego, wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działań na rzecz osób i rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, wspierania edukacji i wychowania, działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

[ZT]7479[/ZT]

Ich tematyka obejmuje też działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, wspieranie integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru toruńskiego centrum miasta, działania na rzecz osób w wieku 65+, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz promocję marki Toruń w kraju i za granicą.

- Organizacje składają też projekty w ramach trzech konkursów wieloletnich, na lata 2017-2019, dotyczących: bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia, dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - informują miejscy urzędnicy.

Wszelkie informacje dotyczące konkursów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.torun.pl - w dziale "Ogłoszenia Prezydenta" oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl (w zakładce "Konkursy dla NGO"). Z dokumentami można się także zapoznać w siedzibach wydziałów toruńskiego magistratu koordynujących realizację zadań publicznych.

(WG)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone | 2017